חשיבה ביקורתית -

שיקולים סטטיסטיים ושיפוט אינטואיטיבי/ פרופ' ליברמן ורדה, פרופ' טברסקי עמוס ם

  • הקניית כלים בסיסיים של חשיבה ביקורתית שיכולים לסייע לקורא להיות צרכן אינטליגנטי של מידע. הספר מציג מושגים סטטיסטיים ושיקולים מתודולוגיים רלוונטים כמו קבוצת ביקורת, טעויות דגימה וכיול. כן מוצגים מנגנונים פסיכולוגיים, כמו זמינות ועיגון, שבהם אנשים נוטים להשתמש כדי להעריך מידע באופן אינטואיטיבי... המשך...
  • לחומרי לימוד מתוך הקורס

פא"ר - "פתיחת אוצרות רוח" - מאפשר גישה חופשית לספרי לימוד ולחומרי הוראה שפותחו באוניברסיטה הפתוחה, במגוון קורסים ובמגוון תחומי דעת. התכנים מיועדים לכל קוראי העברית בארץ ובעולם ויכולים ליהנות ממנו מרצים, סטודנטים, מורים, חוקרים, תלמידי תיכון וכל מי שרוצה להרחיב את השכלתו.

בפא"ר יש גישה לעשרות ספרים שהתפרסמו במהלך השנים 2008-2012. לחלק מהספרים נוספה גם גרסה קולית להאזנה דרך האינטרנט או להורדה לנגנים ניידים. בחלק מהספרים מפורסמות גם הרצאות וידאו של כותבי הספרים או של מומחי תוכן למבט נוסף אודות פרקים מרכזיים או נושאים מיוחדים.
נוסף על הספרים, בפא"ר מתפרסם מאגר נרחב של עצמי למידה דיגיטליים שפותחו על-ידי צוותי ההוראה באוניברסיטה ואשר עד היום היו נגישים אך ורק לסטודנטים של האו"פ.


פא"ר ברוסית