ליברליזם:

קשרים, הקשרים, ביקורות /ד"ר גל גרזון

  • דיון בעולם המונחים הליברלי, שמושגיו השגורים, כגון "חירות", "זכויות" ו"קדמה", משמשים להצדקת עמדות פוליטיות בדמוקרטיות מתפקדות. סקירת הפרשנויות ההיסטוריות השונות על שפה ליברלית זו, כפי שבאו לידי ביטוי בכתביהם של מחברים פוליטיים מתקופת ההשכלה ועד לסוף המאה ה- 20.
  • לחומרי לימוד מתוך הקורס

פא"ר - "פתיחת אוצרות רוח" - מאפשר גישה חופשית לספרי לימוד ולחומרי הוראה שפותחו באוניברסיטה הפתוחה, במגוון קורסים ובמגוון תחומי דעת. התכנים מיועדים לכל קוראי העברית בארץ ובעולם ויכולים ליהנות ממנו מרצים, סטודנטים, מורים, חוקרים, תלמידי תיכון וכל מי שרוצה להרחיב את השכלתו.

בפא"ר יש גישה לעשרות ספרים שהתפרסמו במהלך השנים 2008-2012. לחלק מהספרים נוספה גם גרסה קולית להאזנה דרך האינטרנט או להורדה לנגנים ניידים. בחלק מהספרים מפורסמות גם הרצאות וידאו של כותבי הספרים או של מומחי תוכן למבט נוסף אודות פרקים מרכזיים או נושאים מיוחדים.
נוסף על הספרים, בפא"ר מתפרסם מאגר נרחב של עצמי למידה דיגיטליים שפותחו על-ידי צוותי ההוראה באוניברסיטה ואשר עד היום היו נגישים אך ורק לסטודנטים של האו"פ.


פא"ר ברוסית