פא"ר > המחלקה למדעי הטבע והחיים > מבוא למדע כדור-הארץ
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מבוא למדע כדור-הארץ - 06101
מרכז/ת ההוראה: ד"ר נורית גולדמן

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעים / מדעי הטבע והחיים / גיאולוגיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' עמנואל מזור, פרופ' שלמה שובאל, ד"ר נורית גולדמן (כתיבה)

הקורס עוסק בתחומים המרתקים של הגיאולוגיה בהדגשת התופעות הייחודיות לארץ-ישראל, ופותח אשנב אל עולמנו הפעיל והמשתנה ללא הרף. הסטודנטים ילמדו על הכוחות הגורמים להתפרצויות געשיות, לרעידות אדמה ולקימוט הרים, ויבחנו את מגוון המינרלים והסלעים מישראל ואת תנאי היווצרותם. כמו כן, יילמדו התהליכים שעיצבו את הנוף בישראל לאור מודל תנועת הלוחות.

הקורס פותח סדרה של קורסים בגיאולוגיה והוא מיועד לסטודנטים חדשים, לסטודנטים ותיקים, לחובבי גיאולוגיה וטבע, למורים לכל הגילאים, למדריכים בבתי ספר שדה, למדריכי ידיעת הארץ ולמדריכי תיירים. ניתן ללומדו הן כיחידה בלתי תלויה והן לקראת קורסים נוספים המוצעים בגיאולוגיה, במדעי הטבע, במדעי החיים בלימודי הסביבה ובלימודי ארץ-ישראל.

חומר הלימוד

•  

הספר גיאולוגיה בפטיש ישראלי / ע' מזור (האוניברסיטה הפתוחה, מהדורה מעודכנת, 2009).

•  

שמונה יחידות לימוד המתבססות על פרקי הספר.

•  

ערכת מעבדות ביתיות ובה מגוון מינרלים, סלעים ומאובנים המצויים בארץ. אלה נשלחים לסטודנטים ומאפשרים מגע ישיר ובלתי אמצעי עם סלעי הארץ.

•  

שלוש חוברות הדרכה למעבדה ולסיורים.

מבנה הקורס

•  

מפגש מעבדה (חובה) שבו נערכת היכרות עם מינרלים וסלעים מישראל (המעבדה נערכת באוניברסיטה הפתוחה).

•  

סיור (חובה) בן יום אחד למכתש חתירה.

•  

סיור (חובה) בן יום אחד לבקעת ים המלח.

בסיורים יתוודעו הסטודנטים לתופעות המוצגות בקורס.

•  

מפגשי הנחיה אחדים בקמפוס האוניברסיטה.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.