שלום אורח  הרשם לפא"ר
פרקי תלמוד - 10105
מרכז/ת ההוראה: ד"ר יכין אפשטיין

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תורה שבעל-פה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר יכין אפשטיין, ד"ר יחזקאל לוגר; משה שפרבר (עריכה)

יועצים: פרופ' רוברט בורדי, פרופ' ליב מוסקוביץ, פרופ' יוסף תבורי

מטרות הקורס

א.

הכרת התורה שבעל-פה ומרכיביה, הכרת הספרות התלמודית, ספרות התנאים וספרות האמוראים.

ב.

לימוד פרקי משנה וסוגיות תלמודיות, תוך שימת דגש על הקניית ידע של דרכי החשיבה ואורחות החיים, כפי שהם משתקפים בטקסטים התלמודיים.

ג.

הקניית שיטה בעיון בטקסטים הנלמדים:

1.

בספרות התנאים: עיון בלשון ובהוראתה, בחיבורים ובמקבילות ביניהן.

2.

בספרות התלמודית: פירוש ופרשנות, מבנה הסוגיות, עריכתו ודרך הרצאת תוכנו.

3.

הכרת המחקר של הספרות התלמודית ופרשנותה הקדומה והמאוחרת, וכן הכרת ספרות העזר שבצדה ושימוש בה.

חומר הלימוד

מבוא

יחידה 1

עיון במשניות מתוך מסכת ברכות

יחידה 3

מצוות סוכה – עיון בסוגיות ממסכת סוכה

יחידה 4

ליל הסדר – עיון בסוגיות מפרק ערבי פסחים

יחידה 5

השבת אבדה – עיון בסוגיות ממסכת בבא מציעא

יחידה 6

דיני שכנים – עיון בסוגיות מתוך מסכתות בבא מציעא ובבא בתרא

יחידה 7

בית הדין – עיון בסוגיות מתוך מסכת סנהדרין

יחידה 8

פסולי עדות – עיון בסוגיות מתוך פרק שלישי במסכת סנהדרין

יחידה 9

נישואין וקידושין – עיון בסוגיות מתוך מסכת קידושין

יחידה 10

כתובה – עיון בסוגיות מתוך מסכת כתובות

יחידה 11

גיטין – עיון בסוגיות מתוך מסכת גיטין