פא"ר > המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות > גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני
שלום אורח  הרשם לפא"ר
גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני - 10107
מרכז/ת ההוראה: אורנה קראוס

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' נילי דינגוט, פרופ' מאיר רוסטון, ד"ר אסתר בית-הלחמי, ד"ר חנה הרציג, נורית חרמון (רבינוביץ)

יועצים: פרופ' הלל דלסקי, פרופ' אברהם שאנן

קורס זה, העוסק בתחום ספרות העולם, נועד לבחון את הנושא "גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני" כפי שהוא משתקף בשישה רומנים בני-זמננו. הקורס מנסה להגיע אל משמעותם של הרומנים באמצעות ניתוח דרכי עיצובם, תוך התוודעות למגמות ספרותיות חדשות ברומן המודרני והקניית ידע בסיסי בניתוח טקסט של רומן.

חומר הלימוד1

יחידה 1

מבוא המסביר על איזה רקע צמח המעבר מדרך עיצוב הגיבור ברומן המסורתי לדרך עיצוב האנטי-גיבור ברומן המודרני.

יחידות

3-2

ניתוח הרומן לב החשכה מאת ג'וזף קונרד. נבחנת משמעותו הסמלית של מסעו של מארלו אל לב הג'ונגל הפרימיטיבי, וכן נבחנות הטכניקות שבהן משתמש קונרד לצורך המחשת הרעיונות המועלים ברומן.

יחידות

5-4

ניתוח הרומן וזרח השמש מאת ארנסט המינגוויי. נבחנת הסוגיה כיצד מייצג ג'ייק בארנס מערכת ערכים קונסטרוקטיבית על רקע "הדור האבוד", שערכיו התערערו בעקבות מלחמת העולם הראשונה.

יחידות

7-6

ניתוח הרומן הזר מאת אלברט קאמי. נבחנת טכניקת ההזרה של קאמי ותפיסתו הפילוסופית, כפי שהיא משתקפת ברומן.

יחידות

9-8

ניתוח הרומן התפסן בשדה השיפון מאת ג'"ד סלינג'ר. עיסוק בתהייה על קנקנו של גיבור המורד במוסכמות החברה, ועל משמעותו של מרד זה. כמו כן, נבחנים האמצעים שבעזרתם מנסה הסופר לכוון את הזדהותנו עם הדמות.

יחידות 11-10

ניתוח הרומן המשפט מאת פרנץ קפקא. נבחנת הסוגיה כיצד קפקא מציג עולם מציאותי, כביכול, אך מנתק את הקשרים ההגיוניים בין פרטיו, כך שנוצר עולם סתום, נטול הסבר ומפחיד.

יחידה 12

ניתוח הרומן הקנאה מאת אלן רוב-גרייה. עמידה על טיבו של סוג רומן חדש זה, המשתמש בטכניקות סיפוריות חדשות.

יחידה 13

גיבור ואנטי-גיבור – שלושים שנה אחרי.

ספרים נלווים

ג' קונרד, לב החשכה; א' המינגוויי, וזרח השמש; א' קאמי, הזר; ג"ד סלינג'ר, התפסן בשדה השיפון; פ' קפקא, המשפט; א' רוב-גרייה, הקנאה. אפשר לרכוש את הספרים באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.

1 קורס זה הוא מהדורה מתוקנת ומעודכנת על-פי התרגומים החדשים של הספרים הנדונים בקורס.