פא"ר > החטיבה למתמטיקה > חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול
שלום אורח  הרשם לפא"ר
חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול - 10142
מרכז/ת ההוראה: יחזקאל ניימן

3 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם: נדרש ידע בסיסי במתמטיקה (אלגברה) ברמה תיכונית של 3 יחידות לימוד לפחות.2

פיתוח הקורס: פרופ' עוזי סגל (כותב ראשי), יחזקאל נוימן; אורה מאור (עריכה)

יועצים: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' שמואל ניצן, ד"ר ציפי ברגר

הקורס נועד לסטודנטים לכלכלה ולניהול. מטרתו להקנות את הרקע המתמטי הדרוש בתחום החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי ללימודי התואר הראשון.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

פונקציות – הגדרת מושג הפונקציה, גרפים, פונקציות קוויות וריבועיות, חזקות ולוגריתמים, המספר e, הרכבת פונקציות, פונקציות הפכיות.

יחידות 4-3

נגזרות – מושג הנגזרת, נגזרות של פונקציות מורכבות, פונקציות מונוטוניות, פונקציות קמורות וקעורות, נקודות קיצון, נקודות פיתול, גמישות.

יחידות 6-5

פונקציות של שני משתנים – פונקציות של שני משתנים, עקומות שוות ערך, נגזרות חלקיות, משפט הפונקציות הסתומות, נקודות קיצון של פונקציה של שני משתנים, כופלי לגרנז', פונקציות הומוגניות.

יחידה 7

אינטגרציה – פונקציה קדומה, האינטגרל הלא מסוים, שיטות אינטגרציה, האינטגרל המסוים ושימושיו (חישובי שטחים), משוואות דיפרנציאליות מסדר ראשון.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

2 לסטודנטים שרמת ידיעותיהם במתמטיקה היא של בגרות בהיקף מצומצם (3 י"ל), וכן לסטודנטים שלמדו מתמטיקה תיכונית בהיקף מורחב (4 או 5 י"ל), אך לא עסקו בה זמן רב, או שהישגיהם היו נמוכים, מומלץ לעיין בתיאור הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001).