שלום אורח  הרשם לפא"ר
מבוא לבלשנות - 10143
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אוון כהן

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי הרוח / בלשנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לשון עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' רפאל ניר, פרופ' אשר לאופר (כתיבת יחידות 5-4), אורה רענן; ישראלה הנגאל (עריכה)

יועצים: פרופ' רות ברמן, פרופ' מנחם צבי קדרי, פרופ' חיים רבין, פרופ' אורה שורצולד

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים הבנה של מבנה השפה, של תפקודיה ושל התהליכים העיקריים המתרחשים בה. הסטודנטים יכירו את עקרונות הבלשנות המודרנית, תוך הדגמות בעיקר מעברית בת-זמננו. בנוסף, ייבחנו תחומי יישום שונים של הבלשנות כגון בינה מלאכותית, רכישת שפה, הוראת שפה, תרגום, חקר המקרא והספרות ועוד.

חומר הלימוד

יחידה 1

עקרונות הבלשנות המודרנית

יחידה 2

הלשון כאמצעי לתקשורת

יחידה 3

לשון וחברה

יחידות 5-4

פונטיקה ופונולוגיה

יחידה 6

המילה והצורן

יחידה 7

התצורה המילונית

יחידות מהקורס מבוא לבלשנות תאורטית:

אבני היסוד של המשפט (יחידה 5) המידע הלקסיקלי והמבנה התחבירי (יחידה 6)

יחידה 10

סמנטיקה: משמעי מילים וגלגוליהם

יחידה 11

סמנטיקה: התיאור הסינכרוני של המשמעות

יחידה 12

הרחבות ותחומי יישום