פא"ר > המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות > החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון
שלום אורח  הרשם לפא"ר
החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון - 10154
מרכז/ת ההוראה: ד"ר דורית אשור

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

שיוך: מדעי הרוח / תאטרון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר זמירה הייזנר, קרין חזקיה (כתיבה); נילי לנדסברגר (עריכה)

אחראית אקדמית: פרופ' נילי דינגוט

יועצים: פרופ' דן אוריין, פרופ' הרי גולומב, פרופ' שמעון לוי, פרופ' אברהם עוז

הקורס מבקש להתחקות אחר החוויה התאטרונית באמצעות בחינתם של גורמים מהתרבות האנושית וממדיום התאטרון, גורמים המעצבים את החוויה ומשפיעים עליה. הקורס מקנה מושגי יסוד בדרמה ובתאטרון ופורס תחנות יסוד בתולדות התאטרון ומוסכמותיו, תוך הדגמה ממבחר מחזות הנחשבים בתרבות המערבית לקלאסיקה, החל בתקופה הקלאסית, עבור לימי הביניים והרנסנס, תקופת הרסטורציה באנגליה, הרומנטיקה של המאה ה-18, השינויים ההיסטוריים, החברתיים והתרבותיים במאה ה-19 וה-20, עד ימינו אלה.

הקורס מיועד לכל שוחרי תרבות ואמנות הרוצים להרחיב את ידיעותיהם בתולדות התאטרון, האמנות והתרבות המערבית, ולרכוש כלים לניתוח הצגות תאטרון ומופעי אמנות.

צפייה מודרכת בהצגת תאטרון כלולה בדרישות החובה של הקורס (פרטים על ההצגה ומועדה מתפרסמים בתחילת כל סמסטר).

חומר הלימוד

•  

המחזות שהם קריאת חובה: סופוקלס, אדיפוס המלך; שקספיר, מקבת; איבסן, ברווז הפרא; בקט, מחכים לגודו; ח' לוין, ההולכים בחושך.

•  

ספר הקורס: החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון מאת ז' הייזנר וק' חזקיה (האוניברסיטה הפתוחה, 2006). הספר מתמקד בשאלות מרכזיות, כגון: מהי חוויה תאטרונית? מה מייחד את מדיום התאטרון? אילו שינויים חלו במוסכמותיו במהלך הדורות? כיצד השפיעו מוסכמות התאטרון על המחזות עצמם? התזמור של מרכיבי הדרמה והשפעתו על החוויה התאטרונית; השפעתן של מוסכמות התאטרון על עיצוב הדמויות בדרמה; מוסכמות תאטרון בהקשרן המציאותי-חברתי, כולל הסוציולוגיה של האירוע התאטרוני והממד הפוליטי-חברתי שלו.

•  

סרטי DVD: חזרות על "העלמה יוליה", פר גינט, ברווז הפרא, שלוש אחיות, סונטת הרפאים, אדיפוס המלך, מקבת, וויצק, ז'אן ד'ארק, התאומים מוונציה, דרכו של עולם, אובו המלך, סיזווה בנזי מת, שש נפשות מחפשות מחבר, קדיש לנעמי. סרטי החובה מודגשים, השאר הם סרטי רשות. הסרטים מתומללים בחוברת תמלילים.

•  

חוברת צפייה ולמידה, המקשרת בין כל מרכיבי הקורס, מנחה את הסטודנטים בקריאה ובצפייה וכוללת את מטלות המנחה.