פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > צמיחת המדינות החדשות באפריקה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
צמיחת המדינות החדשות באפריקה - 10206
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אלה קרן

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר, ד"ר אירית בק, ד"ר אלה קרן, לאה לשם, אסנת שגב, רחל בקר; חדוה ארליך, אילנה דן, נילי וייס, טובה צורף, רוני אמיר (עריכה), נירה ארבל (עיצוב)

כותבים ויועצים: פרופ' מ' אביטבול, פרופ' ח' ארליך, פרופ' י' גרשוני, פרופ' נ' חזן, פרופ' נ' לבציון, פרופ' ב' נויברגר, פרופ' ע' סיון, פרופ' ס' קפלן, פרופ' ס' תובל, פרופ' מ' תמרקין, ד"ר נ' השמשוני-יפה, ד"ר ד' זיסנווין, ד"ר ג' צבר, ד"ר א' קרן, ד"ר י' רש

שחרור מדינות אסיה ואפריקה משלטון קולוניאלי אירופי לאחר מלחמת העולם השנייה שינה את מפת העולם. הבנת המערכת הבין-לאומית בימינו – הפוליטית, הכלכלית והחברתית – מחייבת להרחיב את האופקים אל מעבר לארצות אירופה ואמריקה. מטרת הקורס להפגיש את הסטודנטים עם אפריקה ולהעניק כלים בסיסיים להבנת המציאות הפוליטית, החברתית והכלכלית בה. הקורס דן בנתיבי ההתפתחות הייחודיים של אפריקה, ולמרות תחושת הריחוק – מצביע על הרלוונטיות שלה בימינו. נושאים כמו שורשיה וביטוייה של הגזענות המודרנית ומאבקי שחרור לאומיים, מספקים ממד השוואתי מעניין להבנתם בחיינו כיום. התגייסותם של אמנים במופעי ראווה למען אפריקה מלמדת רבות על הסדר העולמי הנוכחי ועל מיקומה בתוכו.

נושאי הלימוד

•  

מבוא – אפריקה עד ההשתלטות הקולוניאלית

•  

קולוניאליזם אירופי ותהליכי השחרור ממנו

•  

הלאומיות האנטי-קולוניאלית באפריקה

•  

אתיופיה – ממדינה עצמאית לתלות נאו-קולוניאלית

•  

הריבוי האתני והבעיה הלאומית באפריקה

•  

אפריקה בין דיקטטורה לדמוקרטיזציה – משטרים וחילופי שלטון

•  

מדוע אפריקה מתקשה להיחלץ מן העוני ומן התלות?

בקורס משולבים סרטים, שמוקרנים במפגשי ההנחיה.