שלום אורח  הרשם לפא"ר
תורת המימון - 10230
מרכז/ת ההוראה: שרון שפרן

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למַקרוכלכלה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב.

פיתוח הקורס: ד"ר אריה נחמיאס (כתיבה), ד"ר צבי לרמן; ישראלה הנגאל, חוה ניומן (עריכה)

יועצים: פרופ' חיים לוי, פרופ' משה בן-חורין, פרופ' יוסי יגיל

הקורס כולל מגוון רחב של נושאים בתורת המימון. הנושאים העיקריים מטפלים בניתוח דוחות פיננסיים, ניהול ההון החוזר של הפירמה, תקצוב הון בתנאי ודאות ובתנאי אי-ודאות, גיוס מקורות מימון פנימיים וחיצוניים, מבנה הון, מחיר הון של פירמה. דגש מיוחד ניתן ליישומים במציאות הישראלית. החומר מוצג בדרך מילולית, בעזרת גרפים, ובעת הצורך גם בעזרת כלים כמותיים של אלגברה ותורת ההסתברות.

מטרות הקורס

הקניית ידע בסיסי במימון; הקניית כלי הניתוח העיקריים לקבלת החלטות בתחום המימון. כמו כן נעשה שימוש נרחב בתרגילים כדי לתת לסטודנטים ניסיון בסיסי ביישום פתרונות.

חומר הלימוד

חלק א: הפונקציה המימונית

יחידה 1

מטרת הפירמה ותפקידי המנהל הפיננסי

חלק ב: ניתוח פיננסי, תכנון ובקרה

יחידה 2

חשבונאות ניהולית וניתוח דוחות כספיים

יחידה 3

תכנון פיננסי ותקצוב

חלק ג: ניהול הון חוזר

יחידה 4

ניהול הון חוזר

חלק ד: ניהול נכסים קבועים

יחידה 5

החלטות השקעה לטווח ארוך והיוון זרמי מזומנים

יחידה 6

תקצוב הון בתנאי ודאות

יחידה 7

בניית זרמי מזומנים בתקצוב הון

יחידה 8

תקצוב הון בתנאי אי-ודאות

חלק ה: מקורות המימון לטווח ארוך

יחידה 9

מקורות המימון לטווח ארוך

חלק ו: הערכת חברות, מבנה הון ומחיר הון

יחידה 10

מבנה הון והערכת חברות

יחידה 11

מחיר הון

חלק ז: ניהול פיננסי בתנאי אינפלציה

יחידה 12

ניהול פיננסי בתנאי אינפלציה