פא"ר > המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות > פילוסופיה יוונית - מתאלס עד אריסטו
שלום אורח  הרשם לפא"ר
פילוסופיה יוונית - מתאלס עד אריסטו - 10248
מרכז/ת ההוראה: ד"ר יאיר שליין

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל שקולניקוב, פרופ' אלעזר וינריב (כתיבה), ד"ר גדעון כ"ץ; משה שפרבר (עריכה)

הקורס עוקב אחר התפתחותה של הפילוסופיה היוונית מהתחלותיה הראשונות עד אריסטו. מטרתו להביא את הסטודנטים לידי היכרות עם עיקרי הטקסטים והרעיונות של הפילוסופיה היוונית ולהקנות הבנה ראשונית באשר לחשיבותם לניסוח הבעיות, להכנת הכלים ולהצגת הפתרונות בפילוסופיה המערבית מאז ועד ימינו. בקורס ייקראו וינותחו פראגמנטים של הפילוסופים הקדם-סוקרטיים, דיאלוגים של אפלטון (בשלמותם או בחלקם) וכן פרקים מתוך כתבי אריסטו. להשלמת התמונה, הקורס מציע גם קובץ מאמרים פרשניים בני-זמננו.

חומר הלימוד

יחידה 1

ראשית הפילוסופיה היוונית, המילטים והפיתגוריים

יחידה 2

הירקליטוס ופרמנידיס

יחידה 3

הפלורליסטים והסופיסטים

יחידה 5-4

סוקרטס: חייו ומותו, דמותו ודעותיו (קריאה בדיאלוגים "אפולוגיה", "אותיפרון", "גורגיאס", "פרוטגורס" ו"מנון")

יחידה 6

אפלטון: תורת הנפש, תורת ההכרה והמטאפיסיקה (קריאה בדיאלוגים "פידון", "המשתה", "פוליטיאה", "פיידרוס")

יחידה 7

אפלטון: תורת ההכרה והמטאפיסיקה (המשך) ותורת המדינה (קריאה ב"פוליטיאה")

יחידה 8

אפלטון: תורת ההכרה והמטאפיסיקה המאוחרות (קריאה בדיאלוגים "תאיטיטוס", "פרמנידיס", "סופיסטן")

יחידה 10-9

אריסטו: פילוסופיית הטבע (קריאה ב"פיסיקה" וב"על הנפש")

יחידה 11

אריסטו: המטאפיסיקה (קריאה ב"מטאפיסיקה" א, ג, ז, יא)

יחידה 12

אריסטו: תורת המידות ותורת המדינה (קריאה ב"אתיקה מהדורת ניקומאכוס" וב"פוליטיקה")

ספרים נלווים

ש' שקולניקוב, תולדות הפילוסופיה היוונית: הפילוסופים הקדם-סוקראטיים (יחדיו, תשמ"א); אפלטון, כתבי אפלטון, כרכים א-ג (שוקן, 1994); אריסטו, אתיקה: מהדורת ניקומאכוס (שוקן, 1985).