פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > פסיכולוגיה קוגניטיבית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
פסיכולוגיה קוגניטיבית - 10264
מרכז/ת ההוראה: דקל שלו

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורס השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה. מומלצים הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' דן זכאי, פרופ' יונתן גושן-גוטשטיין, ד"ר נורית גרונאו, ד"ר ערן חיות, ד"ר לילך שלו-מבורך, דקל שלו; חדוה ארליך, אהובה קרן (עריכה)

יועצים: פרופ' דני אלגום, פרופ' אבישי הניק, פרופ' משה נוה-בנימין, פרופ' יהושע צאל, פרופ' יוסי צלגוב, ד"ר מורי גולדשמיד, ד"ר גתית קוה

מטרת הקורס להציג את שיטות החקירה של הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ולהדגים אותן באמצעות הדיון בסוגיות מרכזיות בתחום התפיסה והזיכרון.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1 – מבוא

יחידות 3-2 – זיכרון

כרך ב

יחידות 5-4 – תפיסה

יחידה 6 – נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית

חומר הקורס כולל אף תקליטור מולטימדיה שבו מודגמות תופעות מרכזיות בתחום התפיסה.