שלום אורח  הרשם לפא"ר
רציונליזם ואמפיריציזם - 10266
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אשר עידן

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

    לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב (‏כתיבה‎)‏

יועצים: פרופ' רות ויטראוב, פרופ' רות לורנד, ד"ר חגית בנבג'י, ד"ר יקיר לוין

הקורס עוסק בהיסטוריה של הפילוסופיה ועוקב אחר התפתחותם של שני זרמי מחשבה חשובים ביותר שהתגבשו במהלך המאות ה-17 וה-18 באירופה המערבית על רקע המהפכה המדעית. הקורס דן במטפיסיקה ובתורת ההכרה של שישה פילוסופים: דיקרט, שפינוזה, לייבניץ, לוק, ברקלי ויום (‏Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume‎)‏. בעוד אשר שלושת הראשונים, בני יבשת אירופה, הדגישו את תפקיד השכל בהכרה ונקראו על כן "רציונליסטים", הדגישו שלושת האחרונים, בני האיים הבריטיים, את תפקידם של החושים ונקראו על כן "אמפיריציסטים". הפלוגתא בין שתי ההשקפות האלה והשפעתן זו על זו מעצבות במידה רבה את התפתחותה של הפילוסופיה מאז ועד היום, והאקטואליות של הבעיות הנדונות בקורס לא פגה.

שיטת הלימוד

הקורס מתמקד בעיון בכתביהם של ששת הפילוסופים (‏בתרגום עברי‎)‏. יחידות הלימוד מלוות את הדיון במקורות ומפרשות אותם, ובמידת הצורך מוסיפות דברי רקע והסבר.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

רנה דיקרט

יחידות 4-3

ברוך שפינוזה

יחידות 6-5

ג'ון לוק

יחידה 7

ג'ורג' ברקלי

יחידות 9-8

דייוויד יום

יחידות 11-10

גוטפריד וילהלם לייבניץ

יחידה 12

סיכום

ספרים נלווים

דיקרט, הגיונות (‏תרגום: דורי מנור‎)‏; שפינוזה, אתיקה (‏תרגום: ירמיהו יובל‎)‏; לוק, מסה על שכל האדם (‏תרגום: יוסף אור‎)‏; ברקלי, מסה על עקרונות דעת האדם (‏תרגום: גיא אלגת‎)‏; יום, מסכת טבע האדם (‏תרגום: יוסף אור‎)‏; לייבניץ, השיטה החדשה וכתבים אחרים (‏תרגום: יוסף אור‎)‏. מלבד ספרו של שפינוזה, כל הספרים הנלווים דרושים ללימוד הקורס.

1 קורס זה הוא גרסה חדשה של קורס קודם: רציונליזם ואמפיריציזם: מגמות פילוסופיות במאה ה-17 וה-18.