שלום אורח  הרשם לפא"ר
חירויות הפרט בממשל ארה"ב - 10336
מרכז/ת ההוראה: תמי ינאי

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם קורס בהיסטוריה של העת החדשה2 וקורס באחת הדיסציפלינות מדע המדינה או ביחסים בין-לאומיים,3 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר גיורא קולקה, טובה צורף

יועצים: פרופ' יהושע אריאלי, פרופ' חגי הורביץ, פרופ' דוד ריצ'י

הממשל האמריקני הוא נושא סטנדרטי, אם כי בסיסי וחיוני, בכל הדיסציפלינות העוסקות בארצות-הברית. היעד של קורס זה הוא להציג ולנתח את ממשל ארצות-הברית מזווית ראייה שונה במעט מן המקובל ובהדגשים שיש בהם משום חידוש.

ספר הקורס נכתב בניסיון להגיש לסטודנטים מזיגה של גישה היסטורית-התפתחותית מכאן, וגישה מוסדית-תפקודית מכאן, ובזה הוא מבקש לסבר את אוזניהם הן של אנשי ההיסטוריה והן של אנשי מדע המדינה.

במהלך הלימודים יתבקשו הסטודנטים לנתח מסמכים ראשוניים ומשניים על יסוד הדיון בספר הקורס.

פרקי הספר

פרק 1

חיים, חירות והחתירה לאושר

פרק 2

המפעל החוקתי

פרק 3

פדרליזם

פרק 4

יציבות ושינוי: תיקונים בחוקה

פרק 5

פרישה ומרי: על הזכות להתאבדות קונסטיטוציונית

פרק 6

היחיד בפעולה פוליטית

פרק 7

התנהגות הבוחר ודפוסי הצבעה

פרק 8

הומוגניות והטרוגניות במארג האתני של ארצות-הברית

פרק 9

עקרונות החירות במבחן המאה ה-20

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. מי שכותב עבודה סמינריונית בקורס זה מנוע מכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת הקורס מרעיון לממשות: תומס ג'פרסון והתהוות הפדרליזם האמריקני 1820-1780 (10317).

2 או קורס כלשהו בהיסטוריה למי שלמד אותו לפני סמסטר א2010.

3 מי שלמד את הקורס עידן המהפכות, 1830-1760 (10217) לפני סמסטר א2009 פטור מתנאי קבלה של קורס באחת הדיסציפלינות – מדע המדינה או יחסים בין-לאומיים.