שלום אורח  הרשם לפא"ר
חשיבה היסטורית - 10337
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אשר עידן

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם שני קורסים בהיסטוריה או קורס בהיסטוריה2 וקורס בפילוסופיה וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אלעזר וינריב (כתיבה), ד"ר אשר עידן; אילנה דן, משה שפרבר (עריכה)

יועצים: פרופ' יהושע אריאלי, פרופ' גדי אלגזי, פרופ' ימימה בן-מנחם, פרופ' הנרי וסרמן, ד"ר אורה גרינגרד, ד"ר אשר עידן, ד"ר יובל שחר

הקורס משמש מבוא לדיונים פילוסופיים ומתודולוגיים בטיבה של ההיסטוריה ובמעמדה כתחום דעת, והוא מיועד בעיקר לסטודנטים המתמחים בהיסטוריה. הקורס מציג את הזרמים העיקריים בפילוסופיה של היסטוריה, תוך הדגשת הבעיות המתודולוגיות העולות מתוך התבוננות בפעילות המחקר והכתיבה של ההיסטוריונים.

חומר הלימוד

•  

חשיבה היסטורית א: פרקים בפילוסופיה של היסטוריה

•  

חשיבה היסטורית ב: קובץ מאמרים בפילוסופיה של היסטוריה

•  

חשיבה היסטורית ג: חוברת לעבודה עצמית

•  

היסטוריה – מיתוס או מציאות? – מחשבות על מצב המקצוע

•  

פוסט-מודרניזם והיסטוריה: מבחר מאמרים

פרקי הלימוד

פרק 1

מבוא: היסטוריה והפילוסופיה שלה

פרק 2

האירוע ותיאוריו

פרק 3

הסבר

פרק 4

קשרים סיבתיים

פרק 5

הסבר מעשים

פרק 6

הכרת תקופה אחרת

פרק 7

גילוי וכינון

פרק 8

פוסט-קולוניאליזם

פרק 9

אובייקטיביות היסטורית

פרק 10

נרטיביות היסטורית

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 במקרים מיוחדים יאושר לימוד הקורס גם לתלמידים שלא למדו קורס בהיסטוריה, בהתאם לקורסים האחרים שלמדו.