פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי
שלום אורח  הרשם לפא"ר
הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי - 10352
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רותם פיק-אלוני

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

    תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, מבוא לפסיכולוגיה, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים התנסות במחקר רגרסיה וניתוח שונות, פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, ד"ר שחר אייל; ענת אראל-גפני (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מיה בר-הלל, פרופ' דן זכאי, פרופ' נירה ליברמן, פרופ' אילנה ריטוב, פרופ' יחיאל קלר

הקורס מציג תחום מחקר בקוגניציה חברתית המנתח את אופני החשיבה האינטואיטיבית בתנאי אי-ודאות. הקורס מתמקד בפער השיטתי בין שיפוטים המתבססים על קיצורי דרך אינטואיטיביים (‏המצוי‎)‏ לבין שיפוטים נורמטיביים המבוססים על תורת הסטטיסטיקה וההסתברות (‏הרצוי‎)‏. תחום מחקר זה הוא בעל השלכות ויישומים במגוון תחומים.

מטרות הקורס

•  

להציג את נושאיו המרכזיים של תחום מחקר מרתק ועדכני בפסיכולוגיה;

•  

להצביע על ההשלכות שיש למחקר בתחום זה על תופעות התנהגותיות בתחומים רבים ומגוונים של הפסיכולוגיה ושל דיסציפלינות אחרות;

•  

לחדד את החשיבה הביקורתית בקריאת מאמרים ובניתוח אירועים במציאות;

•  

להקנות מיומנויות לתכנון וביצוע מחקר בתחום הנדון.

חומר הלימוד

•  

מבחר מאמרים מתוך הספר:

T. Gilovich, D. Griffin & D. Kahneman Eds., Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (‏Cambridge University Press, 2002‎)‏

•  

מקראת מאמרים

•  

מדריך למידה הכולל מבוא לתחום והנחיה מפורטת לקריאת המאמרים.

•  

תוכנת מולטימדיה המאפשרת קריאה מונחית אינטראקטיבית של אחד מהמאמרים המרכזיים בקורס, תוך התנסות אישית במחקר כחוקר וכמשתתף.

הסטודנטים יתבקשו להגיש מטלות חובה המתייחסות לנושאי המאמרים ולהציג מאמר באחד המפגשים.

השתתפות חובה במפגש הראשון ובמפגש נוסף.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

    להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.