שלום אורח  הרשם לפא"ר
דיני עבודה - 10354
מרכז/ת ההוראה: ד"ר מיכל הורוביץ

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס ניהול משאבי אנוש, אחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה, התנהגות ארגונית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בן-ישראל (כתיבה), ד"ר אביעד בר-חיים (ריכוז הפיתוח); טובה צורף (עריכה)

יועצים: השופט סטפן אדלר, פרופ' הדרה בר-מור, פרופ' אמירה גלין, פרופ' צבי שרייבר

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במשפט העבודה הקיבוצי והאינדיבידואלי, כפי שהוא מתבטא בחקיקה, בפסיקה ובספרות המשפטית.

בקורס יילמדו הנושאים האלה: תכלית משפט העבודה והתפתחותו בעולם ובישראל; זכויות חברתיות שעניינן בעבודה; התקשרויות לביצוע עבודה; יחסי עובד מעביד ותבניות העסקה גמישות ובלתי שגרתיות; חוזה עבודה אישי; חופש ההתארגנות; הסכמים והסדרים קיבוציים שביתות והשבתות; זכויות עובדים בשינויים מבניים.

הקורס מבוסס על הספר דיני עבודה (האוניברסיטה הפתוחה, 2002).

כל פרק בספר כולל:

א.

הצגת הנושא המוסדר בפרק וסיכומו;

ב.

מקורות משפטיים משלושה סוגים לגבי אותה סוגיה: (1) חקיקה המסדירה את הנושא האמור; (2) פסיקת בית הדין לעבודה ובית המשפט העליון המפרשת את הנושא האמור; (3) מאמרים מן הספרות המשפטית;

ג.

שאלות לתרגול הבנת החומר הנלמד וליישומו במערכת יחסי העבודה.

מבנה הקורס

בשלב הראשון יקראו הסטודנטים את ספר הקורס, כולל את החקיקה, הפסיקה והמקורות האחרים הכלולים בספר ובנספח לספר, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו. בשלב השני יתרגלו הסטודנטים את החומר הנלמד והידע הנרכש באמצעות השאלות והאירועים המובאים בפרקי הספר.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. מספר הסטודנטים שיוכלו לכתוב עבודה סמינריונית מוגבל.