פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל
שלום אורח  הרשם לפא"ר
תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל - 10392
מרכז/ת ההוראה: יובל לבל

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים תנועות חברתיות ומחאה פוליטית וכן אחד מבין הקורסים דמוקרטיות ודיקטטורות: רעיונות הקשרים משטרים, בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה, ועמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' תמר הרמן , יובל לבל

יועצים: פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' נעמי חזן, פרופ' יעל ישי, פרופ' שמואל ליימן-וילציג, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' אהוד שפרינצק

בעשורים הראשונים לקיומה של מדינת ישראל היתה הפוליטיקה בארץ בעלת אופי מפלגתי וממסדי מובהק. מאפיין זה של הפוליטיקה הישראלית תאם גם את התפיסה שרווחה אז בעולם, על כך שהציבור הרחב אדיש ובור פוליטית, ולכן מן הראוי שמעורבותו הפוליטית תצומצם.

ואולם, בעשורים האחרונים חל שינוי ניכר, תפיסתי ומעשי, בתחום זה: המעורבות של הציבור הרחב בתהליך הפוליטי גברה בבירור. שינוי זה – שהיו לו השלכות ניכרות על מידת החבות (accountability) של הפוליטיקאים לבוחריהם ועל הנושאים העולים על סדר היום הציבורי בישראל – עומד במוקד הקורס.

חומר הלימוד

מקראת הקורס, המחולקת לתשעה שערים, כוללת מבחר מאמרים, קטעי מחקר ופרקי ספרים (בעברית ובאנגלית) העוסקים בתנועות חברתיות ובגילויי מחאה פוליטית בישראל של מגזרים שונים ובנושאים שונים. למקראה נלווה מדריך למידה.

השער הראשון, שהוא הכללי ביותר, מציג את הרקע הפוליטי והתרבותי להתפתחות הפעילות החוץ-פרלמנטרית בישראל.

השער השני דן בגילויים שונים של מחאה כלכלית-חברתית.

השער השלישי מוקדש להתארגנויות חוץ-פרלמנטריות בימין הלאומי-דתי.

השער הרביעי עוסק בגילויים של השתתפות פוליטית בשמאל ובמחנה השלום.

השער החמישי עוסק בביטויי מחאה של המגזר החרדי.

השער השישי דן בהשתתפות הפוליטית והחוץ-פרלמנטרית של הציבור הערבי.

השער השביעי מציג פעילות חוץ-פרלמנטרית של נשים.

השער השמיני עוסק בהשתתפות בפעילות בנושאי סביבה וגרעין.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.