פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > כלכלה מוניטרית בינלאומית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
כלכלה מוניטרית בינלאומית - 10398
מרכז/ת ההוראה: לימור שמואלי-לזרוב

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, מקרוכלכלה א, מקרוכלכלה ב, תורת המחירים א, תורת המחירים ב, תורת המחירים ג, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' ערן ישיב (כתיבה), ד"ר עירית מלכה, אריאל רשף (אסיסטנט); חוה ניומן (עריכה)

יועצים: פרופ' בני בנטל, פרופ' דני צידון

הקורס עוסק בשוק המט"ח, במקרוכלכלה של משק פתוח, בקביעת שערי החליפין, בתנועות הון בין-לאומיות ובמוסדות והסדרים מוניטריים בין-לאומיים.

חומר הלימוד

יחידה 1

התאוריה המוניטרית של הכלכלה הבין-לאומית – מושגי יסוד

יחידות 3-2

מקרו-כלכלה של משק פתוח

יחידה 4

משטר שער חליפין קבוע

יחידה 5

משטר שער חליפין נייד

יחידה 6

מוסדות בין-לאומיים ובעיות תיאום מדיניות

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.