שלום אורח  הרשם לפא"ר
מגלות לקוממיות - 10419
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רז מוסטיגמן

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אוריאל רפפורט, ד"ר ג'ק פסטור (כתיבה); ישראל רונן, ענת אראל-גפני, אדי זילצר (עריכה), שלומית שמר (עיצוב)

יועצים: פרופ' ישראל אפעל, פרופ' דבורה דימנט, פרופ' ארתור סג"ל, פרופ' בוסתנאי עודד, פרופ' עמוס קלונר, פרופ' מנחם שטרן, פרופ' ישראל שצמן, ד"ר דב גרא, ד"ר רבקה ניר, ד"ר לאה רוט-גרסון

הקורס נועד להקנות ידיעה והבנה של האירועים המרכזיים בתולדות עם ישראל בתקופה שמשיבת ציון והתחדשות היישוב היהודי בארץ-ישראל ועד לתקופת עצמאותו תחת שלטון החשמונאים. תקופה זו חובקת בתוכה פרשיות מאלפות ואירועים משמעותיים בהיסטוריה של עם ישראל. הקורס עוקב אחר התמורות שחלו ביהדות בעקבות חורבן המקדש וגלות בבל וההתחדשות של החיים היהודיים בארץ-ישראל בתקופה הפרסית. מקום מרכזי מוקדש לדיון במשבר החמור שפקד את החברה היהודית במפגשה עם התרבות ההלניסטית וכינונה של מדינה יהודית ריבונית תחת שלטון בית חשמונאי.

הקורס בוחן את מהלך האירועים ואת הכוחות המרכזיים הפועלים בהם, ומנתח את מניעי האישים והציבור המעורבים בהם. הדיון בהיבטים אלה נעשה באמצעות ניתוח המקורות ההיסטוריים העתיקים וקריאה ביקורתית במחקריהם של היסטוריונים מודרניים.

חומר הלימוד

יחידה 1

שיבת ציון

יחידה 2

בימי שלטון פרס

יחידה 3

הכיבוש היווני

יחידה 4

יהדות ויוונות

יחידה 5

"צוק העתים": גזרות אנטיוכוס

יחידה 6

מרד יהודה המקבי וביטול הגזרות

יחידה 7

ממרד למדינה

יחידה 8

ביסוס מדינת החשמונאים והרחבת גבולותיה

יחידה 9

כלכלה ותרבות חומרית בתקופת החשמונאים

יחידה 10

מוסדות, חברה, תרבות וספרות בתקופת החשמונאים

יחידה 11

תפוצות ישראל בתקופה ההלניסטית והחשמונאית

יחידה 12

יהודה בימי שלומציון

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

גרסת הקורס בשפה הרוסית (42145) מופיעה באתר האו"פ ברוסית.