פא"ר > המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות > סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע
שלום אורח  הרשם לפא"ר
סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע - 10421
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אלדד קדם

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

ידע קודם מומלץ: הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר אילן אבישר, נורית חרמון, ד"ר רחל ויסברוד, ד"ר מירי טלמון; אילנה דן (עריכה), שלומית שמר (עיצוב)

יועץ בכיר: פרופ' דן מירון

הקורס עוסק בסרטי קולנוע ישראליים וביצירות הספרות שעל-פיהן נוצרו. ספר הקורס מקנה מיומנות בניתוח סרטים, ומנחה בלימוד עיבודי יצירות הספרות לקולנוע. בנוסף, הקורס סוקר את ההיסטוריה והאידיאולוגיה של הקולנוע הישראלי עד ימינו, על רקע התהליכים שעברו על החברה והתרבות הישראלית בתקופות השונות.

נושאי הלימוד

1

הקולנוע הלאומי: הם היו עשרה

2

הקולנוע הלאומי המאוחר: הוא הלך בשדות, כל ממזר מלך

3

הקולנוע המעמדי-עממי: סאלח שבתי, צ'רלי וחצי

4

הקולנוע האישי: שלושה ימים וילד, מיכאל שלי

5

קומדיות נעורים: הלהקה, אסקימו לימון

6

הקולנוע של הזר והחריג: מסע אלונקות, עתליה

7

השיבה אל העבר: אוונטי פופולו, החולמים

8

השנים שאחרי: קלרה הקדושה, בופור

חומר הלימוד

•  

ספר הקורס: סיפור מהסרטים: סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע (האוניברסיטה הפתוחה, 1993)

•  

ספרים נלווים: מ' שמיר, הוא הלך בשדות; א"ב יהושע, "שלושה ימים וילד" בתוך: כל הסיפורים; ע' עוז, מיכאל שלי; י' בן-נר, "עתליה" בתוך: אחרי הגשם. הספרים אינם נמסרים לסטודנטים יחד עם חומר הקורס, אך אפשר לרכוש אותם באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.

•  

הסרטים יימסרו לסטודנטים בהשאלה למשך הסמסטר. עותקי הסרטים הנוספים הנדונים בקורס יעמדו לרשות הסטודנטים בספריית האוניברסיטה הפתוחה. מקצתם יופצו למרכזי לימוד ברחבי הארץ.