פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > התנהגות ארגונית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
התנהגות ארגונית - 10430
מרכז/ת ההוראה: ליאור לב

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית.

פיתוח הקורס: ד"ר אביעד בר-חיים, ד"ר הילה הופשטטר, ליאור לב; אהובה קרן (עריכה), נירה ארבל (עיצוב)

יועצים: פרופ' אריה נדלר, פרופ' יצחק סמואל, פרופ' ענת רפאלי, פרופ' אריה שירום, ד"ר מינה וסטמן, ד"ר ישראל כ"ץ

מטרות הקורס

הקורס עוסק בהכרת התחום החדש יחסית של ההתנהגות הארגונית שצמח מן הסוציולוגיה התעשייתית והפסיכולוגיה התעשייתית – כלכלת הפירמה ותורת הניהול.

הקורס עוסק במפגש האדם עם ארגון העבודה – מפגש שנוצר מן הצורך ההדדי להשיג מטרות משותפות שאין להשיגן לבד, מחוץ לארגון ובלא אחרים שישתפו פעולה תכליתית ומתואמת. מרבית הסוגיות העיוניות והמעשיות בהתנהגות ארגונית מתחבטות בשאלה כיצד לקיים סדר ארגוני אפקטיבי. לכך מכוונות מערכות קבלת ההחלטות, הפיקוח, התקשורת, המוטיבציה, התגמול, הכוח, המנהיגות והתרבות הארגונית. תחום ההתנהגות הארגונית גם מציע שיטות מעשיות לטיפול במשברים ארגוניים ולפיתוח ארגונים חסונים – הווה אומר, כאלה המיטיבים להמיר תשומות סביבתיות למוצרים ולשירותים מועילים ומספקים את צורכיהם של אלה העובדים למענם.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

תיחומה של ההתנהגות הארגונית

יחידה 2

מבנים ותהליכים בארגוני עבודה פורמליים

יחידה 3

למידה ארגונית

יחידה 4

מוטיבאציה בעבודה

כרך ב

יחידה 5

קבוצות עבודה בארגון

יחידה 6

תקשורת בארגונים פורמליים: רשתות ותהליכים

יחידה 7

לחצים ושחיקה בעבודה: התנהגויות ארגוניות במשבר

יחידה 8

תרבות הארגון

כרך ג

יחידה 9

כוח ופוליטיקה בארגונים: דינמיקה של משאבי שליטה

יחידה 10

קבלת החלטות: הצופן המפעיל התנהגות ארגונית

יחידה 11

מנהיגות בארגון

יחידה 12

התחדשות ארגונית: עיצוב מחדש של התנהגות ארגונית יעילה