פא"ר > המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות > פרקים במורפולוגיה עברית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
פרקים במורפולוגיה עברית - 10483
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אוון כהן

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / בלשנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לשון עברית

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לבלשנות.

פיתוח הקורס: פרופ' אורה שורצולד (כתיבה וריכוז הפיתוח); מיכל צימרמן (עריכה)

יועצים: פרופ' רות ברמן, פרופ' רפאל ניר, פרופ' מנחם צבי קדרי, ד"ר אסתר בנטור

מטרות הקורס

הקורס מתאר היבטים של תצורת המילים (מורפולוגיה) בעברית, לאור התאוריות המורפולוגיות הבלשניות השונות, ומסביר במסגרתן את תהליכי השפה האחראים לתצורת המילים ולהבנתן. הקורס עוסק בעיקר באופן תצורת המילים, בהבנת התהליכים המובילים לתצורה כזו או אחרת, ובקשרים בין דרכי התצורה השונות. הדיון וההדגמות יתמקדו במבנה השפה העברית בת-זמננו. אין צורך בידיעה קודמת של הדקדוק העברי.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

מבוא – רקע תאורטי ועקרונות

יחידה 2

מונחי יסוד

יחידה 3

מבנה המילה העברית

כרך ב

יחידה 4

דרכים ביצירת מילה עברית

יחידה 5

גזירה ונטייה א

יחידה 6

גזירה ונטייה ב

כרך ג

יחידה 7

ההברה והמורפמה העברית

יחידה 8

תהליכים מורפופונמיים בעברית

כרך ד

יחידה 9

שורשים, בניינים ומשקלים א

יחידה 10

שורשים, בניינים ומשקלים ב

יחידה 11

המין במורפולוגיה של העברית

יחידה 12

המספר במורפולוגיה של העברית