פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > פסיכולוגיה התפתחותית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
פסיכולוגיה התפתחותית - 10493
מרכז/ת ההוראה: אביב נוף

קורס מרחיב דעת

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לפסיכולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום (עריכה מדעית של המהדורה העברית), צבי להב (אסיסטנט)

הקורס מחולק לפי תקופות: ינקות, הגיל הרך, גיל הגן, גיל בית ספר, התבגרות. בכל אחת מהתקופות הללו דן הקורס בהתפתחות קוגניטיבית ובהתפתחות חברתית ואמוציונלית. החלק האחרון של הקורס דן בפסיכופתולוגיות התפתחותיות.

חומר הלימוד

•  

ספר הקורס: התפתחות הילד: טבעה ומהלכה (תרגום: ה' יעקובסון; האוניברסיטה הפתוחה, 1998), שהוא תרגום של:

L.A. Sroufe, R.G. Cooper & G.B. DeHart, Child Development: Its Nature and Course, 3rd ed. (McGraw Hill, 1996).

•  

א' נוף, תהליך הספרציה והאינדיבידואציה (2009)

•  

ד"ר ח' אפלמן, היקשרות (2010)

•  

חוברת עדכונים

•  

מדריך למידה

•  

אחד עשר סרטים הדנים בנושאי ההתפתחות השונים (משך כל סרט – חצי שעה).