שלום אורח  הרשם לפא"ר
מגמות בחברה הישראלית - 10495
מרכז/ת ההוראה: רונית גרוסמן

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא לסוציולוגיה.

פיתוח הקורס: פרופ' אמיר בן-פורת, פרופ' גד ברזילי, פרופ' אפרים יער, פרופ' יחיאל לימור, פרופ' סמי סמוחה, פרופ' מוטי רגב, פרופ' דבורה הכהן, ד"ר לב גרינברג, ד"ר רחל פסטרנק, ד"ר זאב שביט (כתיבה), דינה הורביץ; יעל אונגר (עריכה)

יועצים: פרופ' יוסף באשי, פרופ' אליעזר בן-רפאל, פרופ' רבקה בר-יוסף, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' גבי וימן, פרופ' עזיז חיידר, פרופ' אביבה חלמיש, פרופ' אברהם יוגב, פרופ' שמואל ליימן-וילציג, פרופ' משה ליסק, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' סמי סמוחה, פרופ' משה סמיונוב, פרופ' חוה עציוני-הלוי, פרופ' יורם פרי, פרופ' ברוך קימרלינג, פרופ' יצחק קשתי, פרופ' דני רבינוביץ, פרופ' יצחק רועה, פרופ' אלי שגיא, פרופ' עירא שרקנסקי, ד"ר יעל אנוך, ד"ר גדעון ארן, פרופ' דוד דה-פריס, ד"ר אילנה קופמן, ד"ר משה שוורץ

מטרות הקורס

•  

להציג פרספקטיבה לניתוח החברה הישראלית שעיקרה הכרת מורכבותה של החברה הישראלית והכרת השסעים המרכזיים הקיימים בה, באמצעות ניתוח מוקדים של הסכמה ומחלוקת סביב הזהות הקולקטיבית (היהודית-ציונית) בה;

•  

להקנות ידע על תופעות ותהליכים של שינוי והמשכיות המתרחשים במציאות החברתית בישראל על סף שנות האלפיים, ולבחון את התפתחותם במבט היסטורי;

•  

לעמוד על מוקדים של מתח והסכמה במבנה המוסדי והקבוצתי של החברה הישראלית;

•  

לאפשר שימוש ראשוני בשיטות הניתוח הסוציולוגי שאותן הכירו הסטודנטים בקורס מבוא לסוציולוגיה (10134), ולהכינם לקראת לימוד מעמיק וממוקד יותר של נושאים נבחרים במסגרת קורסים מתקדמים.

חומר הלימוד מבוסס על הספר מגמות בחברה הישראלית בעריכת א' יער וז' שביט (האוניברסיטה הפתוחה, 2001).

פרקי הלימוד

פרק 1

האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית

פרק 2

הזהות הקולקטיבית ביישוב

פרק 3

יחסי ערבים-יהודים בישראל

פרק 4

עלייה וקליטה

פרק 5

אי-שוויון בחברה הישראלית

פרק 6

הכלכלה הפוליטית של ישראל

פרק 7

התרבות הפוליטית והמשפטית בישראל

פרק 8

התרבות הישראלית

פרק 9

החינוך בישראל

פרק 10

אמצעי התקשורת

פרק 11

חברה מרובת שסעים

פרק 12

תהליכי שינוי בזהות הקולקטיבית

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.