פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > שיפוט והערכה בתנאי אי-ודאות לנהול וכלכלה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
שיפוט והערכה בתנאי אי-ודאות לנהול וכלכלה - 10522
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רותם פיק-אלוני

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, מבוא למיקרוכלכלה, אחד מבין הקורסים מושגי יסוד באקונומטריקה, שיטות מחקר במדעי החברה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' דן זכאי, ד"ר שחר אייל, קלי ספורטה; ענת אראל-גפני (עריכה)

הקורס מתמקד בדרכי החשיבה האנושיות בתנאים של אי-ודאות (המצוי) ומשווה אותן לדרכים נורמטיביות כפי שהן ידועות מהסטטיסטיקה וממודלים כלכליים מסורתיים המבוססים על הנחות רציונליות. זהו תחום מחקר פופולרי ועדכני המהווה גשר בין הכלכלה ובין הפסיכולוגיה.

מטרות הקורס

•  

להציג תחום מחקר מרתק ועדכני;

•  

להצביע על ההשלכות שיש למחקר בתחום זה על תופעות התנהגותיות בתחומים שונים, תוך התמקדות ביישומים כלכליים;

•  

לחדד את החשיבה הביקורתית בקריאת מחקרים ובניתוח ארועים במציאות.

חומר הלימוד

•  

מקראה של מאמרים;

•  

מדריך למידה הכולל מבוא לתחום והנחיה מפורטת בקריאתם של שני מאמרים במקראה ושאלות מנחות למאמרים האחרים;

•  

תוכנת מולטימדיה: קריאה מונחית אינטראקטיבית של אחד מהמאמרים המרכזיים בקורס, תוך התנסות אישית במחקר כחוקר וכמשתתף.

שלבי הלימוד

בשלב הראשון יקראו הסטודנטים יחידת מבוא ויונחו בקריאתם של שני מאמרי סקירה על התחום. בשלב השני יקראו הסטודנטים מאמרים מדעיים הסוקרים נושאים שונים בתחום הנלמד. על הסטודנטים להגיש מספר מטלות העוסקות בנושאים נבחרים מהמאמרים, אחת מהן היא מטלת חובה.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.