פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > מנהיגות ויישומיה בחינוך
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מנהיגות ויישומיה בחינוך - 10528
מרכז/ת ההוראה: שושנה שבתאי

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חינוך

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם שניים מבין הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, התנהגות ארגונית, מבוא לסוציולוגיה, תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים, הוראה יחידנית, פסיכולוגיה בחינוך, פרקים בסוציולוגיה של החינוך, אתגרים בניהול בית ספר, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר רונית בוגלר; בת-חן פירסט (עריכה)

אחראי אקדמי: פרופ' דן ענבר

יועצים: פרופ' אפרים בן-ברוך, ד"ר אביעד בר-חיים, פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, פרופ' חיים גזיאל, פרופ' גבריאל סלומון, פרופ' אריה שירום, פרופ' בעז שמיר, ד"ר זהר טל

הקורס מתבסס על שלושה מעגלים השזורים זה בזה. המעגל הראשון מתאר את תופעת המנהיגות בכלל וכולל סקירה היסטורית על התפתחות תאוריות המנהיגות. המעגל השני בודק את ההשתמעויות של המנהיגות בחינוך, תוך הדגשת המאפיינים הייחודיים של מסגרות החינוך המשפיעים על עיצוב דפוסי המנהיגות בהן. המעגל השלישי נוגע לפני המנהיגות בחינוך במאה ה-21.

מטרות הקורס

•  

ללמוד על תופעת המנהיגות ולסקור את התפתחותה ההיסטורית;

•  

להבין את תופעת המנהיגות במסגרות החינוך השונות תוך היכרות עם מאפייני כל מסגרת;

•  

לאבחן דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגים שונים, ולבדוק את יישומם במסגרות חינוך שונות;

•  

לאבחן ולנתח דילמות עתידיות הקשורות לשינויים מבניים ותוכניים במסגרות הלימוד הפורמליות;

•  

להסיק ולהעריך את ההשתמעויות וההשלכות של השינויים העתידיים בבית הספר על הדפוסים והטיפוסים של המנהיגות החינוכית.

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על מדריך למידה ולקט של מאמרים ופרקים נבחרים בעברית ובאנגלית.

נושאי הלימוד

•  

תופעת המנהיגות – הגדרות ומאפיינים; התפתחות תאוריות המנהיגות; מנהיגות ומינהל; מנהיגות כריזמטית, מעצבת ומתגמלת.

•  

השתמעויות המנהיגות בחינוך – רמת המוסד החינוכי: מנהיגות בניהול בית ספר; רמת הכיתה: המורה והתלמידים בתפקידי מנהיגות.

•  

פני המנהיגות בחינוך במאה ה-21 – מאפייני המוסד החינוכי במאה ה-21; מאפייני הלמידה; מנהיגות חינוכית במוסד החינוכי העתידי.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.