שלום אורח  הרשם לפא"ר
הנצרות הקדומה - 10531

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת העתיקה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של העת העתיקה או בהיסטוריה של עם ישראל בעת העתיקה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר רבקה ניר (כתיבה וריכוז הפיתוח), פרופ' אורה לימור, ד"ר אריה קופסקי; טובה צורף (עריכה)

יועצים: פרופ' אוריאל רפפורט, ד"ר אריה קופסקי, ד"ר סרז' רוזר

הקורס עוסק בהיבטיה השונים של הנצרות הקדומה – הרקע להופעתה, האופן שבו התגבשו כתביה וכיצד התעצבה התאולוגיה שלה. במוקד הדיון עומדת דמותו של ישו, שהוא מושא האמונה והפולחן של הדת הנוצרית, ונדונות הפרשיות העיקריות בעלילת חייו: לידתו, טבילתו, פעילותו בגליל, עלייתו לירושלים, משפטו, צליבתו ותחייתו. דיון מפורט מוקדש לסיפור התגבשותה של הכנסייה הקדומה בירושלים לאחר מותו של ישו ולפעילותו של פאולוס, השליח לגויים, שהוא דמות מרכזית בעיצובה של התאולוגיה הנוצרית ובהפצתה במרחבי העולם ההלניסטי-רומי. הקורס עוקב אחר המגמות העיקריות בהתפתחותה של הנצרות עד הפיכתה לדת האימפריה הרומית.

נושאים אלה נדונים באמצעות ניתוח המקורות הקדומים העומדים לרשותנו (הברית החדשה, חיבורים נוצריים קדומים, כתביהם של אבות הכנסייה וכן מקורות לא-נוצריים: יהודיים ופאגניים), תוך הדגשת הקשיים שהם מציבים בפני ההיסטוריון והפתרונות שהמחקר מציע ליישובם.

חומר הלימוד

א.

ספר הקורס, הנצרות הקדומה (האוניברסיטה הפתוחה, 2009), ובו ארבעה פרקים:

פרק א

מקורותיה של הנצרות

פרק ב

ישו – לידתו ופעילותו בגליל

פרק ג

ישו בירושלים

פרק ד

פאולוס – ניצחונה של כנסיית הגויים

ב.

ספרו של זראר ואלֶה, הנצרות הקדומה: היסטוריה וספרות בתקופת כינונה (800-100) (תרגום: א' תגרי; האוניברסיטה הפתוחה, 2005)

ג.

הנצרות הקדומהאסופת מאמרים, בעריכת רבקה ניר (האוניברסיטה הפתוחה, 2008)

ד.

מקראת מאמרים (באנגלית)

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.