פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
זכויות האדם ביחסים הבין-לאומיים - 10535
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אלה קרן

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם אחד משני הקורסים הבאים: מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים או מבוא למחשבה מדינית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אלן דאוטי (אחראי אקדמי), ד"ר ציון אברוני (ריכוז הפיתוח וכתיבה), גדי היימן; אורנה ברקאי (עריכה)

יועצים: פרופ' תמר הרמן, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' אהרון קירשנבאום, ד"ר מנחם הופנונג, ד"ר ששון סופר, ד"ר אדי קאופמן, ד"ר יובל שני, ד"ר דניס שרביט

אף שההיסטוריה האנושית רצופה פגיעות בקיומם הפיזי, בחירותם ובאושרם של בני אנוש, קשה לדמיין היום את השיח הפוליטי הבין-לאומי ללא המושג 'זכויות אדם'. בשלהי המאה ה-20 החל להתגבש משטר בין-לאומי של זכויות אדם, הכולל נורמות, חוקים ומוסדות פיקוח ואכיפה, שחותר להרחיב את תחולת הזכויות ולהבטיח את השמירה עליהן ברחבי העולם.

הקורס פותח צוהר להתפתחות המושג 'זכויות אדם' ולהבנת חשיבותו הגוברת ביחסים הבין-לאומיים. מהן 'זכויות אדם': רעיון פילוסופי? עיקרון משפטי? ממשות היסטורית? מהן ה'זכויות' ומי הוא 'האדם' הראוי להן? מתי וכיצד הן צמחו, התפתחו ונכנסו למרכז השיח הפוליטי הבין-לאומי? איך חברות, מדינות וארגונים בין-לאומיים מנסים לתת תוקף ל'זכויות אדם'? מהם הקשרים בין זכויות אדם לבין תהליכי גלובליזציה, דמוקרטיזציה, שלום ויציבות בין-לאומיים?

נושאי הלימוד

•  

צמיחת רעיון זכויות האדם ושורשיו הרעיוניים והדתיים.

•  

תפיסות תרבותיות שונות לזכויות אדם והקשיים בגיבוש הגדרה אוניברסלית.

•  

התפתחות המשטר הבין-לאומי של זכויות אדם, מההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם של האו"ם משנת 1948, ועד הקמת בית הדין הפלילי הבין-לאומי בתחילת המאה ה-21.

•  

זכויות הפרט וזכויותיהן של קבוצות ייחודיות כמו מיעוטים, פליטים, נשים וילדים.

•  

ארגוני זכויות אדם בין-לאומיים, פעילותם ויעילותם.

•  

זכויות אדם במדיניות החוץ של ארצות הברית, של כמה מדינות אירופיות ושל האיחוד האירופי.

•  

זכויות אדם בישראל ובמדיניות החוץ שלה.

•  

הפעילות הבין-לאומית למען זכויות אדם בתחילת המאה ה-21 – כישלונות והצלחות.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.