פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מערכות מידע חשבונאיות ממוחשבות - 10549
מרכז/ת ההוראה: רו"ח אלון כהן

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

    תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים יסודות החשבונאות לחשבונאים, ביקורת חשבונות, יישומי מחשב מתקדמים,2 וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח יהודה אורבך, שמואל גלייזנר, רו"ח אלון כהן (‏כתיבה‎)‏; פרופ' יוסי אהרוני (‏אחראי אקדמי למהדורה ראשונה‎)‏; ד"ר ניצה גרי (‏אחראית אקדמית למהדורה שנייה‎)‏; חוה ניומן, יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' הרצל פטל (‏מהדורה שנייה‎); ד"ר משה אורגד, רו"ח מנחם פס (‏מהדורה ראשונה‎)‏

הקורס מציג את אופן תמיכת מערכות המידע הממוחשבות במעגלים החשבונאיים ובבעלי התפקידים בארגון. הקורס מתמקד בפיתוח של מערכות מידע חשבונאיות, במבנה של מערכות ממוחשבות להנהלת חשבונות ולניהול מלאי, וכן בדרישות של מס הכנסה מאותן מערכות ממוחשבות ובאבטחת המידע.

חומר הלימוד

חלק ראשון

יחידה 1

מערכות מידע חשבונאיות; המידע החשבונאי בארגון; המשתמשים במערכות החשבונאיות; חשיבות שלבי הפיתוח והתכנון בהקמת מערכות מידע ממוחשבות

יחידה 2

מחזור החיים של מערכת חשבונאית ממוחשבת

יחידה 3

המערכת הכספית; הגורמים השונים המשפיעים על מתכנן מערכת החשבונות הממוחשבת; הוראות ניהול ספרים; הספר הראשי

יחידה 4

המערכת הכספית – רכיבים נוספים ומעגלים חשבונאיים

יחידה 5

יסודות תורת אבטחת המידע

יחידה 6

אבטחת המידע

חלק שני

יחידה 7

תכנון הביקורת וביצועה

יחידה 8

ביצוע הביקורת

יחידה 9

טכניקות ביקורת באמצעות מחשב

יחידה 10

טכניקות ביקורת באמצעות מחשב – המשך

יחידה 11

הסתמכות על גורמים אחרים במסגרת ביקורת על טכנולוגיות המידע

יחידה 12

ביקורת בסביבת מסחר אלקטרוני

1במסגרת קורס זה אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית.

2מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב למדעי החברה (‏10159‎)‏, שאינו מוצע עוד, או שיעמדו בבחינת פטור.