פא"ר > המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות > ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות - 10551
מרכז/ת ההוראה: ד"ר ליאת שטייר לבני

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם שניים מבין הקורסים עמוס עוז וא"ב יהושע – התחלות, להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע, בימי שואה ופקודה, ישראל בעשור הראשון, מגמות בחברה הישראלית, מיתוס ואתוס בקולנוע הישראלי, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרץ, ד"ר ליאת שטייר-לבני (כתיבה); אהובה קרן (עריכה)

יועצים: פרופ' דן מירון, ד"ר רחל ויסברוד, ד"ר אורלי לובין, ד"ר חנה הרציג

מטרות הקורס

הקורס בוחן כיצד תוארו ניצולי השואה בתרבות הישראלית משלהי שנות הארבעים ועד ימינו באמצעות הקולנוע והספרות. בקורס מתואר המפגש המורכב בין ניצולי השואה לבין ילידי הארץ, השינוי ההדרגתי שחל בתיאור הניצולים בתרבות הישראלית, והתהליכים שהביאו להכרה של התרבות הישראלית בזהויות, במרחבים ובזיכרונות זרים, ולאימוצם כחלק מההוויה והתרבות הישראלית. בכל המקרים האלה ישמשו ניצולי השואה דוגמה ליחסה של החברה הישראלית אל זרים ואחרים בתוכה ומחוץ לה.

חומר הלימוד

•  

ספרה של נורית גרץ, מקהלה אחרת: ניצולי שואה, זרים ואחרים בקולנוע ובספרות הישראליים (האוניברסיטה הפתוחה ועם עובד, 2004)

•  

מקראה

•  

מדריך למידה

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. העבודה הסמינריונית בקורס זה אינה נחשבת במסגרת התואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה עם התמקדות בספרות (תכנית מצומצמת) וכן עם התמקדות בספרות (תכנית מורחבת). כמו כן היא אינה נחשבת במסגרת תעודת ההוראה בספרות.