פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > כלכלה בין-דורית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
כלכלה בין-דורית - 10574
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רונן בר-אל

3 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, תורת המחירים א, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מקרוכלכלה א, מקרוכלכלה ב, תורת המחירים ב, תורת המחירים ג, מושגי יסוד באקונומטריקה.

פיתוח הקורס: ד"ר מרדכי א' שורץ (כתיבה), פרופ' שמואל ניצן (יועץ אקדמי בכיר); יהודית גוגנהיימר (עריכה)

יועצים: פרופ' בנימין בנטל, פרופ' יפה מכנס, פרופ' איתן ששינסקי

הקורס עוסק בקשרי הגומלין הכלכליים בין דורות חופפים במשק. הקורס מחולק לדיון בהיבטים המיקרו-כלכליים והמקרו-כלכליים של תופעת ההעברות הבין-דורית וכן לאינטראקציה בין שני התחומים הללו, הנראים לכאורה כזרים זה לזה.

חומר הלימוד מבוסס על הספר כלכלה בין-דורית מאת מ"א שורץ (האוניברסיטה הפתוחה, 2007).

חומר הלימוד

יחידה 1

העברות בין-דוריות מזווית מיקרו-כלכלית

יחידה 2

העברות בין-דוריות מזווית מקרו-כלכלית

יחידה 3

החשבונאות הדורית (ליחידה זו מצורפים שני נספחים: הראשון מציג את החשבונות הדוריים של מדינת ישראל, והשני מציג השוואות בין-לאומיות.)

יחידה 4

הביטוח הסוציאלי מזווית בין-דורית (ליחידה זו מצורף נספח העוסק בקיצור תולדות מערכת הפנסיה הישראלית.)

יחידה 5

רציונליות חסומה, פטרנליזם והתערבות ממשלתית

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.