פא"ר > המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות > פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
פרקים בתולדות יהודי ארצות-הברית - 10589
מרכז/ת ההוראה: ד"ר מירה יונגמן

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

    תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה2 או קורס בהיסטוריה של העת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורס פולין: פרקים בתולדות יהודי מזרח-אירופה ותרבותם.

פיתוח הקורס: ד"ר מירה יונגמן, פרופ' יוסי גולדשטיין; ד"ר עמוס כרמל (‏תרגום‎)‏; אהובה קרן, ורד זילבר-ורוד, מתן חרמוני (‏עריכה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' אלון גל

יועץ בכיר: פרופ' לויד גרטנר

הקורס דן במאפייניה העיקריים של יהדות ארצות-הברית, ועומד על ההתפתחויות ההיסטוריות העיקריות שחלו ביהדות זו בשנים 1950-1820.

מבנה הקורס

חלק א ההגירה: שלושה גלי הגירה עיצבו את יהדות ארצות-הברית; "גל ההגירה הספרדי" (‏שקדם לתקופה שבה מתמקד הקורס ולכן לא נדון בו‎)‏; "גל ההגירה הגרמני"; ו"גל ההגירה המזרח-אירופי". חלק זה יעסוק בשניים האחרונים.

חלק ב ייחודיותה של יהדות אמריקה: סוגיות בסיסיות בנושא, כגון: השוואה בין יהדות ארצות-הברית לבין קיבוצים יהודיים אחרים באירופה; ובחינת ההשלכות של הפלורליזם האמריקני, חופש הדת בארצות-הברית, הלאומיות האמריקנית והזהות האמריקנית על צביונה של יהדות ארצות-הברית. חלק זה עוסק גם בדור השני להגירה ממזרח-אירופה.

חלק ג הזרמים הדתיים: התפתחויות שונות שחלו בזרם הרפורמי בתקופה האמורה, היווצרותם של הזרם הקונסרבטיבי ושל התנועה הרקונסטרוקציוניסטית, ותולדותיו של הזרם האורתודוקסי.

חלק ד סולידריות יהודית: היבטים שונים של סולידריות יהודית אמריקנית כלפי קיבוצים יהודיים ברחבי העולם; דיון נרחב בסוגיית עמידתם של יהודי ארצות-הברית מול שואת יהודי אירופה ותרומתה של יהדות ארצות-הברית להקמת מדינת ישראל.

הקורס מבוסס על הספר החוויה היהודית האמריקנית: תולדות, מבואות, מקורות מאת מ' קצבורג-יונגמן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏ הכולל תעודות היסטוריות, על אסופת מאמרים ועל מדריך למידה המקשר בין חומרי הלמידה השונים.

1אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן. מי שכותב עבודה סמינריונית בקורס זה מנוע מכתיבת עבודה סמינריונית במסגרת הקורס נושאים נבחרים בהבנת הקהילה היהודית בארצות הברית (‏10347‎)‏.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.

גרסת הקורס בשפה הרוסית (‏42304‎)‏ מופיעה באתר האו"פ ברוסית: https://www-r.openu.ac.il/.

2או שני קורסים כלשהם בהיסטוריה למי שלמד אותם לפני סמסטר א2010, באישור מרכז ההוראה.