פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט
שלום אורח  הרשם לפא"ר
סדנת סרטי תעודה לטלוויזיה: מתחקיר לתסריט - 10621
מרכז/ת ההוראה: ד"ר טלי זילברשטיין

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: הקורסים תקשורת המונים או להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע.

פיתוח הקורס: פרופ' אלן רוזנטל, נואית גבע; נטע זיסקינד (תרגום); מיכל צימרמן, בת-חן פירסט (עריכה)

אחראי אקדמי: פרופ' דן כספי

יועצים: פרופ' רם לוי, פרופ' ישעיהו ניר, פרופ' דב שנער

קורס זה הוא סדנה שבמסגרתה יכירו הסטודנטים את הסרט התיעודי הטלוויזיוני, ילמדו כיצד להפוך כל רעיון ראשוני להצעה/תסריט מגובש משלהם, ויתוודעו לכל שלבי עשיית הסרט. במסגרת הסדנה ייצפו הסטודנטים בסרטים, ינתחו אותם, ויתרגלו כתיבת תסריטים לסרטים תיעודיים.

הלימוד בקורס מתבסס על ספרו של אלן רוזנטל, אמנות התיעוד החזותי – עשיית סרטי תעודה לטלוויזיה (האוניברסיטה הפתוחה, 2001), וכן על מדריך למידה.

נושאי הלימוד

•  

היכרות עם הקולנוע התיעודי

•  

ההיסטוריה של הקולנוע התיעודי

•  

סוגי הקולנוע התיעודי

•  

בחירת נושא וגיבור לסרט תיעודי

•  

עיצוב הסרט

•  

מושגים בצילום ועריכה

•  

כתיבת טיוטת תסריט

•  

סגנונות קולנועיים מיוחדים

ההשתתפות במפגשי ההנחיה היא חובה.

1 לא ניתן לצבור לתואר יותר מ-4 נ"ז בסדנות בתקשורת, אלא אם מצוין אחרת בדרישות תכנית הלימודים לתואר.