פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > תורת המחירים ב
שלום אורח  הרשם לפא"ר
תורת המחירים ב - 10628
מרכז/ת ההוראה: שרית בוכריס

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: הקורס תורת המחירים א.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל ניצן, ד"ר ז'ראר עמיאש, דוד דילנברגר, שי בז'ה; דינה קרן, יהודית גוגנהיימר (עריכה)

ייעוץ: פרופ' מנחם יערי

חלקו הראשון של הקורס (יחידות 9-6) עוסק בתורת היצרן הפועל בסביבה תחרותית. חלקו השני של הקורס (יחידות 11-10) עוסק ביצרנים הפועלים בסביבות לא תחרותיות.

חומר הלימוד

יחידות 7-6

תורת היצרן א

יחידות 9-8

תורת היצרן ב

יחידה 10

המונופול

יחידה 11

תחרות בין מעטים