פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > תורת המחירים ג
שלום אורח  הרשם לפא"ר
תורת המחירים ג - 10629
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רונן בר-אל

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: הקורס תורת המחירים ב.

פיתוח הקורס: פרופ' שמואל ניצן, ד"ר ז'ראר עמיאש, ד"ר רונן בר-אל, ענת אלכסנדרון; יהודית גוגנהיימר (עריכה)

חלקו הראשון של הקורס (יחידות 13-12) עוסק ביחסי גומלין בין היחידות הכלכליות – צרכנים ויצרנים, ובפרט בהקצאת מקורות בסביבה התחרותית. חלקו השני של הקורס מוקדש לשלושה נושאים: סטיות מיעילות, מוצרים ציבוריים והשפעות חיצוניות.

חומר הלימוד

יחידה 12

כלכלת חליפין

יחידה 13

יחסי גומלין בין צרכנים ובין יצרנים

יחידה 14

סטיות מיעילות פארטו, מוצרים ציבוריים והשפעות חיצוניות1

1יחידת לימוד מצולמת.