שלום אורח  הרשם לפא"ר
משטרים דמוקרטיים - 10661
מרכז/ת ההוראה: טיירי ארד

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר (אחראי אקדמי), ד"ר אמירה גלבלום (עריכה מדעית); חדוה ארליך, רוני אמיר, חיה וטנשטיין-מאייר (עריכה)

יועצים: פרופ' י' אורון, פרופ' ע' גוטמן, פרופ' א' דוד, פרופ' ג' הרמן, פרופ' י' ורצברגר, פרופ' ש' זנד, פרופ' ר' כהנא, פרופ' ב' צוקר, פרופ' ז' רובינזון, פרופ' ח' שמיר, פרופ' י' שצמן, ד"ר ז' ארנפרוינד

הקורס מציג מגוון משטרים דמוקרטיים, כל ספר בקורס מוקדש למשטר מסוים, וכולם יחד יוצרים את התמונה המגוונת, המשתרעת מהפוליס היוונית, דרך הדמוקרטיה הפרלמנטרית בבריטניה, המשטר הנשיאותי בארצות-הברית, תהפוכות המשטרים הרפובליקניים בצרפת ועד הדמוקרטיות החדשות ביפן ובהודו.

הקורס נפתח בדמוקרטיה האתונאית ועובר לדיון במשטרים דמוקרטיים בני-זמננו, בדמוקרטיות מערביות, ולא מערביות, במשטרים דמוקרטיים יציבים ובמערכות דמוקרטיות שבירות. במסגרת הקורס נעמוד על מאפייני כל אחד מהמשטרים הנדונים ועל אופן כינונו, ונבחן את מוסדותיו הייחודיים ואת תרבותו הפוליטית.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

הדמוקרטיה האתונאית העתיקה / רחל צלניק (האוניברסיטה הפתוחה, 2004)

יחידות 4-3

משטר פרלמנטרי: בריטניה /

סטיוארט כהן

יחידה 5

ארצות הברית: דמוקרטיה בהתהוות מתמדת / אייל נווה (האוניברסיטה הפתוחה, 2007)

יחידה 6

ממשל ופוליטיקה בארצות-הברית / אלן גרנט (תרגום: ח' ארליך; האוניברסיטה הפתוחה, 2007)

יחידות 8-7

משטרים רפובליקניים בצרפת במאה העשרים: בין יציבות למשברים / יאיר זלטנרייך (האוניברסיטה הפתוחה, 2004)

יחידות 10-9

הודו: דמוקרטיה בחברה משוסעת / פ"ר קומרסוואמי (תרגום: א' תגרי; האוניברסיטה הפתוחה, 2009)

יחידות 12-11

דמוקרטיה ביפן המודרנית1

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

2 יחידה זו אינה נלמדת עדיין.