שלום אורח  הרשם לפא"ר
דיקטטורות במאה ה-20 - 10662
מרכז/ת ההוראה: טיירי ארד

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

    לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין נויברגר (‏אחראי אקדמי‎)‏, ד"ר אמירה גלבלום (‏עריכה מדעית‎)‏; חדוה ארליך, חיה וטנשטיין-מאייר, משה שפרבר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' ע' גוטמן, פרופ' ג' גולן, פרופ' ש' וולקוב, פרופ' ב' זיסר, פרופ' מ' צימרמן, ד"ר ד' אריאלי-הורוביץ

הקורס מציג שורה של משטרים לא-דמוקרטיים, תוך שילוב ניתוח השוואתי מתחום מדע המדינה במסגרת היסטורית. מטרת הקורס היא להכיר את האידיאולוגיה העומדת בלב כל משטר ואת האופן בו היא קשורה לעשייה הפוליטית, לעמוד על מרכיבי העוצמה של המשטרים השונים ולפתח את הכלים התאורטיים של סיווג משטרים ומאפייניהם.

כל אחד מספרי הקורס מציג משטר מסוים על-פי מקרה בוחן ספציפי: משטר אוטוריטרי וטוטליטרי ימני – איטליה; משטר טוטליטרי ימני – גרמניה; משטר טוטליטרי שמאלי – ברית-המועצות; משטר טוטליטרי שמאלי ומשטר פוסט-טוטליטרי אוטוריטרי – סין; משטר פופוליסטי ומשטר צבאי – ארגנטינה; משטר אוטוריטרי שמרני – המלוכות במזרח התיכון‎)‏. בכל אחד מהספרים מוצג אופן עלייתו לשלטון של המשטר, מבנהו המוסדי, האידיאולוגיה השלטת, יחסי מדינה-חברה, יחסי מדינה-פרט, תפקיד המפלגה השלטת ותפקיד המנהיג.

חומר הלימוד

יחידות 2-1

הפשיזם האיטלקי / בנימין נויברגר (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2009‎)‏

יחידות 4-3

"עם אחד, רייך אחד, מנהיג אחד": גרמניה הנאצית /

אמירה גלבלום (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2005‎)‏

יחידות 6-5

ברית-המועצות בתקופת סטלין משטר טוטליטרי קומוניסטי / עודד ערן (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2004‎)‏

יחידות 8-7

הממשל בסין: ממהפכה לרפורמות / קנת ליברטל (‏תרגום: א' תגרי; האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏

יחידות 10-9

משטר פופוליסטי ומשטר צבאי: ארגנטינה2

יחידות 12-11

הכול נשאר במשפחה: אבסולוטיזם, מהפכה ודמוקרטיה במלוכות המזרח התיכון / מייקל הרב (‏תרגום: ח' ארליך; האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏

לקורס מצורף מדריך למידה הכולל מסגרת תאורטית.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו טבלת קורסים חופפים.

2 יחידות אלה אינן נלמדות עדיין.