שלום אורח  הרשם לפא"ר
ג'נוסייד (רצח עם) - 10664
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אייזיק לובלסקי

קורס מרחיב דעת

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' יאיר אורון, יוהנתן אלשך; פרופ' יאיר אורון, ד"ר אלק אפשטיין, לידיה ארן, פרופ' ארנון גוטפלד, ד"ר איתן גינזברג, ד"ר אריאל הורביץ, פרופ' ישראל טשרני, ד"ר גלעד מרגלית, פרופ' בנימין נויברגר, הדס פרידמן (כתיבה); רות רמות, טובה צורף (עריכה)

יועצים: פרופ' ד' בר-און, פרופ' א' גוטפלד, פרופ' י' גרשוני, פרופ' י' ויץ, פרופ' ש' זנד, פרופ' א' חלמיש, פרופ' י' טשרני, פרופ' מ' מלול, פרופ' א' נווה, פרופ' ב' נויברגר, פרופ' ר' רובין, פרופ' י' רז, פרופ' מ' תמרקין, ד"ר ד' בנקיר, ד"ר א' גלבלום, ד"ר ג' גליל, ד"ר א' הורביץ, ד"ר ז' כץ, ד"ר מ' מייזל, ד"ר ע' ערן, ד"ר ג' צבר, ד"ר א' צור, ד"ר ד' שרביט, מר א' כרם

מקרי השמדת המונים מלווים את ההיסטוריה האנושית לדורותיה. אולם נראה שבמאה-20 בוצעו מעשי ג'נוסייד, או מעשים בעלי אופי של ג'נוסייד, רבים יותר מאשר בכל מאה אחרת.

מטרתו הכללית של הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסוגיית הג'נוסייד ויכולת לנתחה כתופעה היסטורית, במיוחד בהתייחס למקרים של השמדת המונים שבוצעו במאה ה-20; אחת ממטרותיו הספציפיות היא לעורר את רגישות הסטודנטים להיבט זה בחיי האנושות, ולעודד את התלבטותם האישית בנושא. גם אם אין בידינו את כל התשובות לכך, יש לנסות להבין למה, כיצד ומתי מתרחשים מעשי ג'נוסייד. על כן הקורס מנסה לברר מי מעורב בביצוע מעשים אלה, מהן הנסיבות המידיות, המקומיות, האזוריות והבין-לאומיות שבהן הם בוצעו, ומה היו התהליכים, הזרמים והכוחות ההיסטוריים שהובילו להתרחשותם. ננסה להבין גם כיצד קורה שמשטרים פוליטיים מוכרים מחליטים, אף בימינו, שהדרך לפתור סכסוך – אמיתי או מדומה – עם בני קבוצה אחרת היא באמצעות חיסול בני אותה הקבוצה.

ספרי הלימוד1

•  

מחשבות על הבלתי נתפס: היבטים תאורטיים בחקר רצח עם

•  

השמדת עם ב"ארץ החופש": האינדיאנים של צפון-אמריקה 1890-1776

•  

רצח העם הארמני: השכחה והכחשה

•  

גרמניה הנאצית והצוענים

•  

רואנדה 1994: רצח-עם ב"ארץ אלף הגבעות"

•  

טיבט 2000-1950: השמדת תרבות

•  

טיהורים פוליטיים ואתניים בברית המועצות, 1953-1918

•  

חורבן: השמדת היהודים בידי גרמניה הנאצית

1 בעתיד יצאו לאור ספרים נוספים שיעסקו בנושאים הבאים: פסיכולוגיה של מְבַצְעִים, השמדת האינדיאנים בדרום-אמריקה, מניעה והצלה.