שלום אורח  הרשם לפא"ר
לשון ותקשורת - 10668
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אורנה בן נתן

קורס מרחיב דעת

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' רפאל ניר, ד"ר מלכה מוצ'ניק

הקורס נועד להציג לפני הסטודנט את הלשון ככלי לתקשורת בהקשר החברתי והתרבותי, ואת השימוש בכלי הסמנטיקה לניתוח משמעויות של מילים ושל משפטים. הדבר נעשה תוך הבנת תופעות לשוניות-חברתיות בעברית הישראלית הן בתקשורת ההמונים והן בתקשורת הבין-אישית.

העיון הבלשני בנושאי הקורס משולב במושגים הלקוחים מתחומי הפרגמטיקה, הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והתקשורת תוך פיתוח מודעות לשונות ולפלורליזם הלשוני.

הקורס מורכב מיחידות לימוד מתוך הקורסים סמנטיקה עברית (יח' 1, 2, 5, 6, 8, 10)2 ולשון, חברה ותרבות (יח' 14, 5, 6) ומאמרים סרוקים המתפרסמים באתר הקורס.

חומר הלימוד

יחידה 1

תקשורת ומשמעות

יחידה 2

המשמעות בהקשר הלשוני ובהקשר החברתי

יחידה 3

תמורות במשמעיהן של מילים

יחידה 4

הומונימיה, פוליסמיה ויחסי משמעות

יחידה 5

השפעת לועזיות על המערכת הסמנטית והמילונית של העברית בת-זמננו

יחידה 6

משמעות בהקשרים נסיבתיים

יחידה 7

לשון ומגדר

יחידה 8

לשון, אידיאולוגיה ועמדות

יחידה 9

הלשון בתקשורת ההמונים

יחידה 10

הסמנטיקה של הטקסט –

מקרו-סמנטיקה

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.

2 היחידות אינן נלמדות בשלמותן.