פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית
שלום אורח  הרשם לפא"ר
משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית - 10682
מרכז/ת ההוראה: ד"ר מתת אדר-בוניס

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה.

פיתוח הקורס: ד"ר מתת אדר-בוניס (כתיבה), ד"ר יעל אנוך; חיה וטנשטיין, מיכל צימרמן (עריכה)

אחראית אקדמית: פרופ' רבקה בר-יוסף

יועצים: פרופ' אבינעם אדם, פרופ' רות כץ, ד"ר אילנה ברוש, ד"ר רות גונט, ד"ר מרדכי פרישטיק, בתיה זלינגר

בקורס נערך דיון ביקורתי על מרחב היחסים המשפחתיים, ועל קשריו של מרחב זה עם גורמים חברתיים, ביניהם לאום, מדינה, דת, גזע, מעמד וכלכלה. בקורס מתקיים דיון נרחב על משפחות בישראל ועל הקשרים שהן מקיימות עם החברה הישראלית ועם מדינת ישראל.

חומר הלימוד

חומר הלימוד מבוסס על הספר משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית מאת מ' אדר-בוניס (האוניברסיטה הפתוחה, 2008).

יחידה 1 עוסקת בבחינת הגישות התאורטיות ושיטות המחקר בתחום.

יחידה 2 מציגה מחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים שבאמצעותם נחשפים הסטודנטים למגוון העצום של יחסי משפחה ושארות ברחבי העולם ובתקופות שונות בהיסטוריה.

יחידה 3 דנה בקשרים שבין משפחות ושלושה משתנים דמוגרפיים מרכזיים: פריון, תמותה והגירה.

יחידה 4 דנה בקשר שבין ארגון הרכוש או העבודה במשפחה לבין יחסי העוצמה במשפחה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בחברות מלקטים וציידים, חברות גננים, חברות רועים, חברות חקלאויות וחברות מתועשות.

יחידה 5 דנה בקשרים שבין יחסי נישואים וזוגיות, יחסי אימהות וילדים, יחסי אבות וילדים ויחסי סבים ונכדים לבין מדינת הרווחה ומערכת המשפט.

יחידה 6 מציגה ובוחנת את הניסיון להסביר את יחסי השארות כתוצאה של הביולוגיה של האדם.