פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה - 10691
מרכז/ת ההוראה: ד"ר גל לוי

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

ידע קודם מומלץ: אחד מהקורסים מבוא לסוציולוגיה, מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה.

פיתוח הקורס: פרופ' ברוך קימרלינג (כתיבה), פרופ' תמר הרמן, ד"ר גל לוי, ד"ר אילנה קופמן, אליזבט פיינגולד; טובה צורף, עדה כהן, אורנה כהן-שורץ (עריכה)

יועצים: ד"ר יעל אנוך, ד"ר אורי בן-אליעזר, פרופ' חנה הרצוג, פרופ' יעל ישי, פרופ' ישעיהו ליבמן, פרופ' משה ליסק, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' ויקטור עזריה

מטרות הקורס

הקורס נועד לנתח את התהליך הסוציו-פוליטי, ולבחון מושגי יסוד המסבירים את אופיו הפוליטי של הסדר החברתי. במסגרת הקורס תוצגנה גישות תאורטיות שונות להבנת התהליך הפוליטי, ויידונו מחקרים שונים הבוחנים את מכלול יחסי הגומלין בין מדינה לחברה, תוך מתן דוגמאות מחברות שונות.

הקורס מציע מסגרת תאורטית ומושגית להבנתם של הסדרים סוציו-פוליטיים, תוך מתן דגש מיוחד על ניתוח מושג העוצמה והגישות השונות לפיזורה בחברה. במהלך הקורס יידונו מושגים מרכזיים נוספים כמו תרבות פוליטית, חברה אזרחית, קבוצות ומפלגות. כמו כן, הקורס מציע (באמצעות מקראת מאמרים עדכנית) דיון בתהליכים הפוליטיים והחברתיים המרכזיים במחצית האחרונה של המאה ה-20, ופותח צוהר להבנת תהליך הגלובליזציה והשלכותיו על התמורות ביחסי מדינה-חברה בראשית המאה ה-21.

הקורס מיועד לסטודנטים המתעניינים בחקר החברה והפוליטיקה, והמעוניינים להבין לעומקם את התהליכים המעצבים את המציאות הפוליטית שבה אנו חיים.

חומר הלימוד

יחידה 1

התהליך הסוציו-פוליטי

יחידה 2

העוצמה ומגבלותיה

יחידה 3

התרבות הפוליטית ואידיאולוגיה

יחידה 4

הסדרים סוציו-פוליטיים השוואתיים

יחידה 5

החברה האזרחית, קבוצות ומפלגות

יחידה 6

המדינה המודרנית והחברה

חומר הלימוד כולל מקראת מאמרים עדכניים העוסקים בסוגיות מרכזיות בסוציולוגיה הפוליטית העכשווית.

1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(ים) אחר(ים), ראו טבלת קורסים חופפים.