פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945
שלום אורח  הרשם לפא"ר
ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 - 10717
מרכז/ת ההוראה: ד"ר אריה גרוניק

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: הקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.

פיתוח הקורס: פרופ' אברהם בן-צבי (כתיבה), ד"ר ירון ג'אן, רות מידן; חדוה ארליך (עריכה)

יועצים: פרופ' אלן דאוטי, פרופ' בנימין מילר, פרופ' אהרון קליימן, ד"ר אורי בר-יוסף, ד"ר גיל מרום

הקורס מנתח את קווי היסוד, המגמות, האסטרטגיות וההתפתחויות העיקריות במדיניות החוץ האמריקנית מ-1945 ועד 2005. תקופה זו מגלמת שישים שנות דיפלומטיה ואסטרטגיה אמריקנית, מאז הפכה ארצות-הברית למעצמת-על ועד התבססותה בראשית המאה ה-21 כמעצמה הגמונית יחידה במערכת הבין-לאומית.

הקורס מציג אינטגרציה של גישות, אסכולות ופרשנויות, ומשלב ניתוח היסטורי-כרונולוגי הדן בעיצוב המדיניות האמריקנית הן במישור הגלובלי והן במישור המזרח-תיכוני. חומר הלימוד משחזר ומנתח החלטות קריטיות בתולדות ארצות-הברית, כמו התערבות טרומן במלחמת קוריאה, הטלת הסגר הימי על קובה בתקופת קנדי, החלטת רייגן לפתח מערכת הגנה חללית והמדיניות בהקשר העיראקי של הנשיאים לבית בוש.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על ספרו של א' בן-צבי ארצות-הברית בזירה הבין-לאומית מאז 1945 (האוניברסיטה הפתוחה, 2006), על מקראה המכילה מקורות ראשוניים המתייחסים לציוני דרך בתולדות התקופה הנדונה ועל מדריך למידה.

נושאי הלימוד

•  

שורשי המלחמה הקרה

•  

הנשיא טרומן וראשית המלחמה הקרה

•  

מלחמת קוריאה

•  

הנשיאים קנדי וג'ונסון ודוקטרינת התגמול הגמיש

•  

הנשיא ניקסון, קיסינג'ר ואסטרטגיית הדטאנט

•  

הנשיא קרטר והדרך למלחמה הקרה

•  

הנשיאים רייגן ובוש וסיום המלחמה הקרה

•  

הנשיא קלינטון וסדר היום העולמי החדש

•  

ממשל בוש הבן, ה-11 בספטמבר והנתיב למלחמה בעיראק