פא"ר > המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות > תולדות המוסיקה המערבית א
שלום אורח  הרשם לפא"ר
תולדות המוסיקה המערבית א - 10732
מרכז/ת ההוראה: ד"ר יונתן בר יושפט

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מוסיקה

    ידע קודם מומלץ: הקורס מבוא למוסיקה או ידע מוסיקלי מקביל.

פיתוח הקורס: פרופ' דורית טנאי, יונתן בר-יושפט

הקורס כולל סקירה כרונולוגית של המוסיקה המערבית על סגנונותיה השונים, הז'אנרים החשובים שהתפתחו בה והמלחינים המרכזיים שעיצבו אותה, נוגע בשורשיה ההיסטוריים, החברתיים וההגותיים בכל תקופה, ובוחן את השינויים שחלו בה מיוון העתיקה, דרך ימי הביניים והרנסנס, ועד סיומה של תקופת הבארוק בראשית המאה ה-18. מאפייני כל תקופה נלמדים באמצעות מגוון דוגמאות מייצגות (‏מהן נדירות‎)‏ מיצירותיהם של המלחינים.

חומר הלימוד

•  

הרצאות מצולמות

•  

מדריך למידה

•  

הספר:

D.J. Grout, C.V. Palisca & J.P. Burkholder (‏eds.‎)‏, A History of Western Music, 7th ed. (‏W.W. Norton, 2006‎)‏

•  

האנתולוגיה:

J.P. Burkholder & C.V. Palisca (‏eds.‎)‏, Norton Anthology of Western Music, 5th ed. (‏W.W. Norton, 2006‎)‏

•  

האנתולוגיה המוקלטת:

Norton Recorded Anthology of Western Music (‏W.W. Norton, 2006‎)‏.

•  

חומרי עזר נלווים באתר הקורס

נושאי הלימוד

מבוא

המוסיקה בעת העתיקה

יחידה 1

המורשת המוסיקלית של יוון הקלאסית

חטיבה ראשונה: המוסיקה בימי הביניים

יחידה 2

מוסיקה ליטורגית בראשית ימי הביניים

יחידה 3

מוסיקה חילונית בימי הביניים

יחידה 4

ראשית הפוליפוניה: מוסיקה רב-קולית

יחידה 5

סוף ימי הביניים: המוסיקה במאה

ה-14

חטיבה שנייה: המוסיקה ברנסנס

יחידה 6

ראשית הרנסנס

יחידה 7

הרנסנס האיטלקי: המוסיקה במאה ה-16

יחידה 8

מוסיקה כלית במאה ה-16 והמעבר לקראת הבארוק

חטיבה שלישית: המוסיקה בבארוק

יחידה 9

הבארוק המוקדם: ז'אנרים חדשים במוסיקה של המאה ה-17

יחידה 10

המוסיקה של הבארוק הצרפתי

יחידה 11

הבארוק המאוחר: המוסיקה בגרמניה, באיטליה ובצרפת מהמחצית השנייה של המאה ה-17 עד ראשית המאה ה-18

יחידה 12

באך וסוף תקופת הבארוק