פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה - 10901
מרכז/ת ההוראה: ד"ר מיכל הורוביץ

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם שניים מבין הקורסים ניהול משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, בעיות בפילוסופיה של המוסר, מגמות בחברה הישראלית,2 מבוא לסוציולוגיה, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ רות בן-ישראל (כתיבה), טובה צורף (עריכה)

יועצים: השופט סטפן אדלר, פרופ' הדרה בר-מור, פרופ' אמירה גלין

קורס זה מהווה פן אחד ומיוחד של דיני העבודה וזכויות האדם. קיימים יחסי גומלין הדוקים בין ההתפתחות ההיסטורית של תופעת השוויון בעבודה לבין תחומים חוץ-משפטיים הנלמדים במסגרת דיסציפלינות אחרות בעיקר בהקשר הסוציולוגי, הפוליטי, ההיסטורי והפילוסופי. מהיבט זה מהווה הקורס נדבך משלים לקורסים מבוא לסוציולוגיה (10134) וממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (10406).

הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בהתפתחותו, במהותו, בהגדרתו, בתחולתו ובפרשנותו של עיקרון השוויון התעסוקתי במישור הבין-לאומי, במישור ההשוואתי ובמשפט העבודה הישראלי. במסגרת הקורס תיערך היכרות עם הגישות הרווחות כיום בעולם בתחום הבטחת השוויון בעבודה, עם הצורות השונות של הבטחת העיקרון ועם הכלים המשמשים לאכיפתו. יירכשו כלי עבודה שניתן יהיה ליישמם בחיי המעשה במערכת יחסי העבודה, ויוקנו אמות מידה להבנת המשמעות והחשיבות של ההכרה בזכויות אדם במישור העבודה ולהבטחתן המשפטית. במהלך הקורס גם יובהרו כיווני ההתפתחות של עיקרון השוויון בעבודה, המתגבשים לקראת המאה ה-21.

חומר הלימוד מבוסס על הספר שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה מאת ר' בן-ישראל (האוניברסיטה הפתוחה, 1998).

חומר הלימוד

יחידה 1

ריקנות מושג השוויון

יחידה 2

התפתחות השאיפה לשוויון בעבודה וביטוייה השונים

יחידה 3

מודלים של שוויון בעבודה

יחידה 4

השוויון בעבודה כזכות אדם

יחידה 5

השוויון בעבודה כזכות חוקתית

יחידה 6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה כזכות חוקית

יחידה 7

העדפה מתקנת

יחידה 8

שוויון בעבודה מטעמי מין, היריון, לידה ואחריות משפחתית

יחידה 9

שכר שווה

יחידה 10

הטרדה מינית בעבודה

יחידה 11

שוויון בעבודה מטעם של נטייה מינית

יחידה 12

שוויון בעבודה מטעם של גיל

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.

2 או הקורס דפוסי חברה בישראל, שאינו מוצע עוד.