שלום אורח  הרשם לפא"ר
על פרשת דרכים: יהודי רוסיה - 10938
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רוני באר מרקס

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם קורס בהיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רוני באר-מרקס (ריכוז הפיתוח); פרופ' אברהם נוברשטרן, פרופ' יונתן פרנקל, פרופ' אלי לדרהנדלר, פרופ' עמנואל אטקס, פרופ' מרדכי זלקין (כתיבה); ד"ר גולדה אחיעזר, רוני באר-מרקס (מדריך למידה)

אחראי אקדמי: פרופ' ישראל ברטל

הקורס מתמקד בתהליכים מרכזיים שהתרחשו בקרב הקהילות היהודיות ברוסיה במרוצת המאה ה-19 ועד מהפכת אוקטובר 1917. כמוטיב מרכזי נדונים הקונפליקטים והמתחים שהיו פועל יוצא של השינויים שחלו בחברה היהודית בעקבות תהליכי המודרניזציה, ושל האפשרויות החדשות שניצבו בפניה.

מטרות הקורס

1.

פיתוח יכולת קריאה ביקורתית של מקורות היסטוריים וניתוחם.

2.

פיתוח כושר קריאה בספרות מחקרית.

3.

פיתוח גישה ביקורתית, חשיבה עצמאית ויכולת להסביר ולנמק עמדות.

נושאי הלימוד

•  

מגמות כלכליות, חברתיות ותרבותיות שהתפתחו בחברה היהודית ברוסיה לאחר חלוקות פולין.

•  

תנועות רוחניות, תרבותיות, חברתיות, פוליטיות ולאומיות שצמחו בקרב יהודי רוסיה במאות ה-19 וה-20.

•  

המתחים שהתגלעו בין מגמות של בדלנות יהודית – ובינן לבין עצמן – לבין מגמות השתלבות בסביבה.

חומר הלימוד

יחידה 1

ההשכלה היהודית במזרח אירופה

יחידה 2

מחברה מסורתית לאורתודוקסיה

יחידה 3

החסידות במאה ה-19: מוסדות חדשים וצמיחת מנהיגות חדשה

יחידה 4

הספרות והחיים – צמיחתה של הספרות העברית החדשה

יחידה 5

הספרות והחיים – צמיחתה של ספרות היידיש החדשה

יחידה 6

צמיחתה של עיתונות בעברית וביידיש

יחידה 7

האינטליגנציה היהודית רוסית

יחידה 8

רדיקליזם חברתי – "הסוציאליזם היהודי" ותנועות הפועלים במזרח אירופה

יחידה 9

רדיקליזם לאומי – צמיחתה של התנועה הלאומית היהודית

יחידה 10

ההגירה למערב ולעולם החדש – שלוחותיה של יהדות מזרח אירופה

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.