פא"ר > המחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת > ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות
שלום אורח  הרשם לפא"ר
ליברליזם: קשרים, הקשרים, ביקורות - 12005
מרכז/ת ההוראה: ד"ר משה ברנט

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / היסטוריה, חינוך ואזרחות

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / תקשורת ותרבות

תנאי קבלה: שניים מבין הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית, הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות, תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו, וכן פטור ממטלות ביבליוגרפיות בחיפוש ממוחשב בקטלוג אלף ובמאגרי מידע.

פיתוח הקורס: ד"ר גל גרזון (כתיבה), פרופ' מיכאל פרידן (אחראי אקדמי)

יועצים: פרופ' אבנר דה-שליט, פרופ' רפי כהן-אלמגור, ד"ר דן אבנון, ד"ר דנה אריאלי-הורוביץ

נושא הקורס הוא עולם המונחים הליברלי שמושגיו השגורים, כגון חירות, זכויות וקדמה, משמשים להצדקת עמדות פוליטיות בדמוקרטיות מתפקדות. הקורס סוקר את הפרשנויות ההיסטוריות השונות על שפה ליברלית זו, כפי שבאו לידי ביטוי בכתביהם של מחברים פוליטיים מן ההשכלה ועד לסוף המאה ה-20. באמצעות קריאת פרקים מחיבורים ראשוניים אלה יישאלו שאלות באשר לצמתים שחצה הליברליזם במהלך התפתחותו, ולגבי מה שמחבר בין ענפיו השונים ומה שמפריד ביניהם.

נושאי הלימוד

א.

ליברליזם במאה ה-18 ובמאה ה-19. בתקופה זו הונחו היסודות לשפה הליברלית ולמונחים המשמשים בה. נושאי הדיון הם:

זכויות, חירות והפרדת רשויות – לוק ומונטסקיה

תועלתנות, קדמה ושלמות – ג'רמי בנתם ומרי וולסטונקרפט

ספקנות ועריצות הרוב: אלכסיס דה טוקוויל וג'ון סטיוארט מיל

ב.

ליברליזם במאה ה-20. הדיון מתמקד במתחים השונים שבין הליברליזם הפרוגרסיבי והסוציאל-דמוקרטי, לבין הליברליזם הקלאסי הרואה בשוק ובמסחר את האזורים העיקריים שעליהם צריכה המדינה להגן. נושאי הדיון הם:

רוויזיה של אידיאולוגיות מוכרות – אדוארד ברנשטיין ולאונרד הובהאוס

נאו-ליברליזם – ישעיהו ברלין ופרידריך האייק

ליברליזם של רווחה – ג'ון רולס ורונלד דוורקין

ג.

ביקורות על הליברליזם. דיון בתפיסות הגותיות ופוליטיות שמהן ניתן לקעקע את אמיתות היסוד הליברליות. נושאי הדיון הם:

רצון הכול – ז'אן ז'אק רוסו

עריצות השוק והמסחר – קרל מרקס

הרצון לעוצמה – פרידריך ניטשה

חירום ומלחמה – קרל שמיט

קהילה – מייקל סנדל

מגדר – קרול פייטמן

הלימוד מבוסס על ספר הקורס, מקראה הכוללת טקסטים מקוריים בעברית ובאנגלית ומאמרים נלווים.

1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.