פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל
שלום אורח  הרשם לפא"ר
ניהול פיננסי מתקדם בעזרת אקסל - 13022
מרכז/ת ההוראה: ניצנה עדוי

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / מימון

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים, ניהול פיננסי.

פיתוח הקורס: ד"ר חיים לוי, פרופ' אורי בן-ציון, ד"ר אריה נחמיאס, ניצנה עדוי; יהודית גוגנהיימר (עריכה)

יועצים: פרופ' יצחק ונציה, פרופ' יורם לנדסקרונר, ד"ר בני לאוטרברך, ד"ר משה לשנו, ד"ר עודד שריג

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות וליישם כלי ניתוח לפתרון מודלים מימוניים. הקורס מתמקד בהמרת הניסוח התאורטי של מודלים שונים למבנה המאפשר יישום המודלים ככלים לקבלת החלטות פיננסיות באמצעות גיליון אלקטרוני (Excel).

נושאי הלימוד

יישום מודלים בתחומים הבאים: תקצוב פעולות ונקודת האיזון; מחיר ההון ותקצוב הון (כדאיות השקעות וניתוח רגישות); דוחות פרופורמה ותכניות עסקיות; הערכת שווי חברות; תיקי השקעות-מניות ואג"ח.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על ספר הקורס, מקראה ומדריך למידה וכן על חוברת מטלות ואירועים.