פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > מנהיגות בארגונים
שלום אורח  הרשם לפא"ר
מנהיגות בארגונים - 13023
מרכז/ת ההוראה: שושנה שבתאי

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / מדעי ההתנהגות בניהול

שיוך נוסף: תואר שני / לימודי דמוקרטיה בין-תחומיים / ממשל ומדיניות ציבורית

תנאי קבלה בתכנית מינהל עסקים: הקורסים חקר ביצועים, חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי, דיני תאגידים למנהלים.1

פיתוח הקורס: ד"ר רונית בוגלר

יועץ: ד"ר אביעד בר-חיים

מטרות הקורס

הגדרה של תופעת המנהיגות וסקירת התפתחותה ההיסטורית; אבחון דפוסי מנהיגות וטיפוסי מנהיגים שונים (מנהיגות מתגמלת, מעצבת, כריזמטית ומוסרית); בדיקת יישומם במסגרות ארגוניות שונות והערכת ההשתמעויות וההשלכות של השינויים העתידיים בטכנולוגיה ובחברה על דפוסים וטיפוסים של מנהיגות בארגונים.

נושאי הלימוד

הקורס מתבסס על שלושה מעגלים: המעגל הראשון מתאר את תופעת המנהיגות ומציג סקירה היסטורית על התפתחות תאוריות של מנהיגות. במעגל זה נדונים ההבדלים בין מנהיגות וניהול, ומתוארים מאפייני המנהיגות הכריזמטית, המעצבת והמתגמלת. המעגל השני בודק את ההשתמעויות של המנהיגות בארגונים עסקיים ובארגוני חינוך. יידונו, למשל, סוגי ההשפעות של סגנונות המנהיגות המעצבת והמתגמלת של מנהלים בחברות עסקיות על ביצועי העובדים ושל מנהלי בתי ספר על שביעות רצון המורים. כמו כן, יוצגו מחקרים בתחום ההבדלים בין המינים באשר לשימוש בסגנונות מנהיגות והשפעתם על הכפופים; המעגל השלישי נוגע לפני המנהיגות במאה ה-21 בארגוני עסקים ובארגוני חינוך. במעגל זה יוצגו שאלות העוסקות בהשלכות של השינויים הצפויים בשני סוגי הארגונים על אופי המנהיגות העתידית.

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על שתי מקראות מאמרים, אחת באנגלית ואחת בעברית, ועל מדריך למידה.

1 תנאי קבלה בתכנית לימודי דמוקרטיה: הקורסים דמוקרטיה: גישה רב-תחומית (12001), הדמוקרטיה הישראלית: סוגיות נבחרות (12002), תאוריות דמוקרטיות בנות-זמננו (12008), סוגיות במדיניות ציבורית (12042), ואחד מבין הקורסים ניהול והתנהגות ארגונית (13004), התנהגות ארגונית (10430).