פא"ר > המחלקה לניהול ולכלכלה > כלכלת מוצרי מידע
שלום אורח  הרשם לפא"ר
כלכלת מוצרי מידע - 13030
מרכז/ת ההוראה: ד"ר רותי גפני

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מינהל עסקים / שיטות כמותיות ומערכות מידע

תנאי קבלה: הקורסים חקר ביצועים, חשבונאות למנהלים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית, ניהול פיננסי, דיני תאגידים למנהלים.

פיתוח הקורס: ד"ר ניצה גרי (כתיבה); ענת גפני (עריכה)

אחראי אקדמי: פרופ' זאב נוימן

יועצים: פרופ' משה צבירן, פרופ' בעז רונן, פרופ' ישראל שפיגלר, ד"ר יוסי ליכטנשטיין

הקורס מציג מודלים ועקרונות כלכליים, ומדגים את ישימותם בהקשר של מוצרי מידע ומערכות מידע. הקורס נועד להקנות למשתתפים תובנות וכלים ניהוליים לניתוח החלטות הנוגעות ליישום מערכות מידע, לפיתוח, למכירה או לרכישה של מוצרי מידע ולשילובם בפעילות הארגון.

נושאי הלימוד

•  

מבוא – כלכלת המידע

•  

המחרת המידע (Pricing Information)

•  

יצירת גרסאות מידע

•  

זיהוי מצבי נעילה (Lock-In)

•  

ניהול מצבי נעילה

•  

רשתות ומשוב חיובי

•  

שיתוף פעולה ותאימות

•  

ניהול מלחמת תקנים

•  

כלכלת עלות עסקה

•  

מאפייני צריכה של מוצרי מידע

•  

גישות לניתוח עלות/תועלת של מערכות מידע

•  

הפקת ערך מהשקעה במוצרי מידע ומערכות מידע

חומר הלימוד

הלימוד מבוסס על הספר:

C. Shapiro & H.R. Varian, Information Rules, A Strategic Guide to the Network Economy (Harvard Business School Press, 1999).

וכן על הספר נושאים נבחרים בכלכלת מוצרי מידע (האוניברסיטה פתוחה, 2006), על מקראה ועל מדריך למידה.