פא"ר > המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה > עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה
שלום אורח  הרשם לפא"ר
עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה - 14002
מרכז/ת ההוראה: קרן ספקטור פרצל

4 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / חינוך / טכנולוגיות למידה

תנאי קבלה: הקורסים שיטות מחקר בחינוך, פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, תאוריות למידה והוראה, טכנולוגיה ולמידה.

פיתוח הקורס: פרופ' יורם עשת, ד"ר רונן המר; ענת גפני (עריכה)

יועצים: פרופ' תמר לוין, פרופ' דוד מיודוסר, ד"ר ריקי רימור, קורין אוסנדריבר

הקורס נועד להקנות הבנה מעמיקה של תהליכי הלמידה המתרחשים בסביבות למידה ממוחשבות, ושל העקרונות המנחים עיצוב מושכל וניתוח של סביבות למידה אלה. הקורס מתנהל כקורס מתוקשב במלואו, ונעשה בו שימוש נרחב בכלי למידה שיתופית ושילוב של התנסות מעשית בעבודה עם מגוון רחב של סביבות למידה ממוחשבות.

נושאי הלימוד

•  

גישות מובילות בלמידה בסביבות עתירות טכנולוגיה

•  

הייפרמדיה ועיצוב סביבות למידה ממוחשבות

•  

השפה הדיגיטלית: עיצוב ממשקי משתמש

•  

מאגרי מידע דיגיטליים: עקרונות בארגון מידע ובעיצוב מאגרי מידע

•  

הדמיות לימודיות: כלים בעיצוב מודלים מנטליים

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל את ספר הקורס עקרונות בעיצוב ובניתוח של סביבות למידה ממוחשבות, מאת יורם עשת ורונן המר (האוניברסיטה הפתוחה, 2006), מקראה ומשאבי למידה מתוקשבים, כגון: הרצאות וידאו, מאגרי מידע ומאגרי מאמרים.